Naar een rijkere stad

Gemixt, historische gelaagd, uitnodigend, ongedeeld, toekomstbestendig. Dát is een rijke stad. Een plek met ruimte voor invloed en initiatief, met structuren die steeds weer worden aangepast, met mooi gebruik op de juiste plek, met heldere grenzen en goede verbindingen.

Begin met het bestaande

Vernieuwing van de stad is hét werkveld van Vanschagen Architecten. De bestaande stad is voor ons opstap en inspiratiebron voor de toekomstige gebruiker. Met gericht onderhoud, kleine aanpassingen, stevige renovatie, rigoureuze transformatie of sloop en nieuwbouw laten we buurten en gebouwen een vanzelfsprekend onderdeel van vernieuwingsprocessen vormen.
Deze wijze van stedelijke vernieuwing leidt tot een rijke, gelaagde stad, tot vernieuwing met draagvlak onder bewoners en gebruikers, tot beperking van sloopafval en tot de broodnodige flexibiliteit in de vaak langdurige vernieuwingsprocessen. Deze wijze van vernieuwing vraagt om een specifieke manier van kijken en werken. Die blik en die methode ontwikkelden we door de jaren heen. Het vraagt om kennis van gegeven structuren: wat zijn hun kenmerken, problemen en kwaliteiten; welke doelgroepen kunnen hier worden bediend en welke programma’s gerealiseerd? Het vraagt ook om een welwillende blik: wat is er voorhanden, hoe mooi was dat ooit en wat kan hiervan de nieuwe betekenis worden?

Ontwerp in een open planproces

In de vernieuwing zijn veel partijen betrokken. Verhuurders, bewoners, gebruikers. Dat vraagt om een open plan proces. In zo’n proces is het ontwerp geen eindbod, maar onderdeel van een zoektocht, een discussiestuk, een vehikel voor het creëren van draagvlak en voor het scherpstellen van de vernieuwingsopgave. Juist in de stedelijke vernieuwing is draagvlak onder bewoners en gebruikers een cruciale sleutel voor een succesvol project.

Spreek verschillende architectonische talen

Vernieuwing van de bestaande stad vraagt het vermogen verschillende architectonische talen te spreken. Elk gebouw, elke buurt heeft een eigen vocabulaire waarop moet worden gereageerd. Onze concepten variëren van contrast tussen nieuw en oud tot versmelting van nieuw en bestaand. Plus alles wat daartussen ligt. Transformatie vraagt om maatwerk en samenwerking tijdens de uitvoering. Kennis van productie- en bouwprocessen, ambachtelijkheid, innovatie, bouw- en regelgeving, kostenbeheersing; het zijn kernbegrippen die bij realisatie van projecten centraal staan.

Reflecteer

Tenslotte vraagt ons specifieke werkveld om reflectie. Graag onderzoeken we onze projecten na verloop van tijd. Is het houdbaar in de tijd? Voldoet het aan de oorspronkelijk gestelde doelen? Functioneert het naar tevredenheid? Met het beantwoorden van die vragen staan we volop in onze onderzoekstraditie. Elk project verdiept onze kennis van vernieuwingsmogelijkheden van de bestaande stad.

Bestaande en nieuwe opgave

Sinds 1980 heeft Vanschagen Architecten op steeds wisselende manieren gewerkt om haar missie uit te voeren. De bouwende wereld is altijd in ontwikkeling als reactie op de veranderende maatschappelijke en economische situatie. Soms gaat dat schoksgewijs, soms meer geleidelijk. In het huidige werkveld onderscheiden we de volgende speerpunten:

  • Verduurzaming en resilience als motor voor vernieuwing en transformatie
  • Flexibiliteit als crux in vernieuwingsprocessen
  • Na de 19e-eeuwse, jaren 20/30, jaren 50/60 buurten nu ook de vernieuwing van de jaren 70/80.
  • De nieuwe opdrachtgevers: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
  • Koppeling van kennis: Ketensamenwerking en samenwerking via BIM
  • Tijdelijk gebruik als startpunt voor vernieuwing.