VA vertelt …

De verbouwing van “de Rechercheur” aan de Kapelstraat in Hilversum is in volle gang! Dit drielaagse verborgen juweel van W.M. Dudok uit 1950, verstopt achter het Theater Gooiland, wordt behoedzaam hersteld en van functie veranderd. De voormalige politie dependance wordt getransformeerd tot een woongebouw met 18 zelfstandige galerij-ontsloten appartementen. De woningen op de begane grond krijgen een privétuin/-terras die straks bereikbaar met terrasdeuren die worden opgenomen in de nieuwe puien van de plintgevel. De ‘blinde’ zuidgevel van “de Rechercheur” krijgt Dudokwaardige ramen en woningtoegangen. Naast de voordeuren komt een 3  meter brede stoepzone van dieprode klinkers. Bewoners kunnen hier een plant of bankje neerzetten. Samen met een groene beukhaag vormt dit de overgang naar het aangrenzende parkeerpleintje.

Vanschagen Architecten heeft een studie afgerond naar de mogelijkheden voor de Toermalijnschool in Emmen. De school blijkt veel kwaliteiten te bezitten die goed aansluiten op het specifieke onderwijs van de school. Vanschagen Architecten heeft een stappenplan ontwikkeld waarin de oorspronkelijke kwaliteit stap voor stap wordt herwonnen en aangepast aan de actuele wensen van onderwijsinhoud en gebruikseisen zoals energiebeperking, goed binnenklimaat en beperking van de onderhoudsbehoefte. De eerste stap is meteen een belangrijke waarin met gerichte ingrepen de oorspronkelijke kwaliteiten worden teruggehaald en versterkt. Hiermee vormen ze de springplank voor verdergaande ingrepen als gedeeltelijke vervanging en aanvulling van ruimten en functies. De school kan met een ingenieus doorschuifsysteem op de locatie blijven doorfunctioneren.
De studie is onderdeel van een onderzoek van de Stichting Mevrouw Meijer, die een lans breekt voor behoud en aanpassing van wederopbouwscholen. De studie van Vanschagen Architecten heeft voor de Toermalijn glansrijk aangetoond dat renovatie en verbouw veel kwaliteiten voor zowel school als omgeving.

In opdracht van Staedion onderzochten dit voorjaar we de transformatiemogelijkheden van het voormalig wijkkantoor in Den Haag. De modellen varieerden van tijdelijke kamerbewoning tot appartementengebouw.
Staedion en gemeente hebben besloten in te zetten op het realiseren van 26 appartementen voor de huisvesting van statushouders. Vooral intern wordt het pand stevig aangepakt. Meest in het oog springend is de centrale hal. Door hiervan het dak te verwijderen en een centrale hof te formeren wordt het mogelijk daaromheen woningen te realiseren.
Gezien de grote urgentie van de huisvesting van statushouders is het streven de transformatie eind 2016 op te leveren. Het plan wordt momenteel in nauwe samenwerking met adviseurs en Hemubo uitgewerkt. We mikken met elkaar op een zeer efficiënt proces met een doorlooptijd van nog geen jaar:  April studie, juni vergunningsaanvraag, september start bouw, december opleveren, januari 2017 bewoond.

De renovatie van de Rembrandtflats in de wijk Poelpolder in Lisse is voltooid. Zoals in vele andere projecten is het Vanschagen Architecten gelukt kunst in te zetten als sluitstuk van een dergelijke grootschalige operatie. Uiteraard met dank aan de opdrachtgever, woningbouwvereniging Stek uit Lisse.
De woningen zijn onder andere voorzien van geheel nieuwe en grotere balkons, hebben een label A gekregen en de galerijcomplexen zijn voorzien van chique, ruime entrees. Ter plaatse van die hoofdentrees zijn grote glazen beeldschermen geplaatst. De beeltenissen op de schermen markeren de transformatie en verwijzen naar de periode waarin de gebouwen zijn gerealiseerd en suggereren tegelijkertijd een doorkijk naar de toekomst. Een en ander naar ontwerp door Esther Schoonhoven van K&A ontwerpatelier uit Rotterdam in samenwerking met Vanschagen Architecten en GBB Glasbewerking uit Tilburg.

Vanaf 2012 maken wij de loods FENIX II geschikt voor allerlei activiteiten en ondernemingen.
Circusschool Codarts, Rotjenknor, Food Factory, Workspace, Posse, Crooze,…. Een mooi inkijkje biedt deze onlangs verschenen film.

Net voor de zomer van dit jaar is de renovatie van het complex Paul Krugerstraat opgeleverd. Sité Woondiensten en bewoners zijn zeer tevreden over de restauratieve aanpak van gevel en dak. Een uitgekiend isolatiepakket in combinatie met nieuwe installaties heeft tot forse verbetering van de energielabeling geleid. Indien gewenst zijn keuken, douche en toilet vernieuwd. De bewoners konden tijdens de renovatie in hun woning blijven wonen.
Historisch onderzoek van Leon van Meijel was de basis voor een aanpak van Vanschagen Architecten waarin de oude glorie is gecombineerd met hedendaagse eisen van veiligheid, isolatie en bedieningsgemak. Het oorspronkelijk ontwerp was van het Amsterdamse bureau Gulden & Geldemaker. In de loop van de tijd was door onderhoudsingrepen weinig meer over van de oorspronkelijke charme. Vanschagen Architecten heeft Kozijnindelingen, dakkapellen, dakgoten, tuinmuurtjes en kleuren zo veel als mogelijk weer in oude luister hersteld of teruggebracht. De Buurtmakers hebben de uitvoering met veel zorg en aandacht op zich genomen. Al met al een renovatie waar alle betrokkenen trots op zijn en die in Doetinchem zeker een vervolg zal krijgen.
Opdrachtgever: Sité Woondiensten
Aannemer: De Buurtmakers – Achterhoek
Aantal woningen: 47 eengezinswoningen
Ingreep: restauratief groot onderhoud

Naar aanleiding van NRP Gulden Feniks 2015.
Lovende woorden Vincent van Rossem over onze transformatie Klarenstraat in column 'De jury heeft altijd gelijk'.

Gisteren lovende woorden van jury NRP Gulden Feniks voor de Klarenstraat. Maar ook de primeur van de 160 m2 PV paneel op het dak van het complex. De helft van de bewoners investeerde mee. Weer een forse stap van een al duurzaam woongebouw. Mooie dagen!

Gisteren won ons project Klussen aan de Klarenstraat gisteren de Amsterdamse Architectuur Prijs 2015. Samen met de opdrachtgevers ontvingen we de Gouden A.A.P. namens Arcam uit handen van Antonio Cruz.
Aan de U.J. Klarenstraat in Slotervaart transformeerden we een portiekflat tot een hedendaags, gedifferentieerd woongebouw in opdracht van de dertig nieuwe bewoners. Het project werd geïnitieerd door De Alliantie en gerealiseerd in nauwe samenwerking met Urbannerdam. Het is het eerste project waarin een collectief van kopers met maximale vrijheid en zeggenschap een herontwikkeling van een flatgebouw ter hand neemt.
Uit het vakjury rapport:
" Dit project voorziet op bescheiden wijze in een manier om in een impopulair gebouwtype gewilde stadswoningen te realiseren zonder de bestaande structuur uit te wissen. Dat bewoners zeggenschap hebben over hun eigen woning, is helaas nog steeds eerder uitzondering dan regel. (…) De rol van Vanschagen Architecten was bescheiden, overtuigend en doorslaggevend voor het slagen van de transformatie."
Bekijk het volledige juryrapport.

Klussen op de Klarenstraat is genomineerd voor de Nationale Renovatie Prijs 2015De Gulden Feniks! De jury vat samen: “Mensen die zelf het heft in handen nemen, met als uitkomst een frisse benadering van wat velen zagen als een hopeloze flatwijk. Dit is een van dé opgaves van de toekomst en als zodanig is Klussen op de Klarenstraat voorbeeldstellend.” De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de Provada, op 3 juni.
NRP reikt elk jaar de NRP Gulden Feniks prijzen uit aan de beste, mooiste, meest innovatieve (gebieds)transformatie- en renovatieprojecten van Nederland: de 'Oscars' van de Nederlandse bouwwereld. De nominatie voor Klussen op de Klarenstraat betreft de categorie renovatie. Dit jaar bestaat de jury uit: Karin Laglas (voorzitter), Esther Agricola, Jean Baptiste Benraad, Andy van den Dobbelsteen, Ulrich Knaack, Peter Kuenzli, Jaap van Rhijn en Peter de Winter.