Ganskuijl

Amersfoort

Amersfoort

Foto van de gerenoveerde wijk de ganskuil in amersfoort.
nieuwe situatie
Opdrachtgever
Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam
Gebruikers
Codarts Circus Arts en Circus Rotjeknor
Aannemer
Van Wijnen Stolwijk
Sloopwerk
Van Eijk, Leiden
Constructeur
Bouwkundig Adviesburo Baas B.V., Rotterdam
Bouwfysica, installaties
Adviesbureau van der Weele, Groningen
Kostendeskundige
Ree & Vermeulen, ’s-Gravenpolder
Bouwdirectie
ORCA Projects, Breda

Vernieuwing Ganskuijl, geen contrast maar versmelting

Amersfoort 2005; De Ganskuijl moet opgeknapt. Dat geldt voor de woonblokken, versleten openbare ruimte en het te eenzijdige woningaanbod. De Alliantie en gemeente Amersfoort formuleren uitgangspunten. In 2007 start ons bureau met renoveren van de noordelijke blokken van de Gasthuislaan (fase 1). De transparante, nieuwe entrees, vallen op. Langs de zuidrand van de Gasthuislaan (fase 2) kiest men voor een mix van sloop-nieuwbouw (diverser woonprogramma) en renovatie van de vier portiekblokken haaks op Den Wijnbergh.
Bureau Roeleveld & Sikkes ontwerpt voor fase 2 het totaalplan. Het openbaar groen, wordt weer drager van de buurt. Langs de buurtrand komt de nieuwe auto-ontsluiting met parkeervoorziening. De zes slechtste portiekblokjes maken plaats voor 49 ggb woningen en twintig lift-ontsloten seniorenwoningen.

De nieuwbouw krijgt familietrekken van de oudbouw (gestaffelde ligging, gemetselde schoorsteenreliëfs kleur en textuur) en verzorgt de geluidwering van het gebied.
Zichtlijnen blijven intact, het onderscheiden van privé en openbaar gebied gebeurt door verlagen privétuin, afscheiden met hekjes, muurtjes en trapjes.

Renovatie
Verbeteren van de ambachtelijke blokken aan Den Wijnbergh, (van het type baksteen-beton huwelijk), is erg waardevol gebleken. De portiekmaat is breed. En leidt tot efficiënte, alzijdige plattegronden met een betonnen wenteltrap in het blok-hart.
Verplaatsen van de autoverbinding naar de andere zijde(was achterkant) van het portiekblok voegt representatieve waarde toe en maakt de ervaring van alzijdige blokorientatie compleet. Energiebesparende maatregelen zijn allemaal aan de binnenzijde aangebracht. Het bestaande beeld blijft onaangetast. Het energielabel steeg van F/G naar B.
Een eenvoudige plattegrondingreep resulteert in toename van de woningdifferentiatie (3k of 4k).
Het David Zuiderhoek ontwerp is versterkt door vergroten van dakoverstekken en transparanter maken van portiekentrees. Eindelijk is de wenteltrap van buiten af zichtbaar. Door een ‘reset’ van de plint is de aansluiting tussen woonblok en openbaar groen versterkt.
De begane grond woningen hebben privéterrassen die als ‘plateaus’ in het groen liggen, zodat de openbare ruimte ‘de drager’ van het woongebied blijft. Het streven naar behoud van de waardevolle blokken aan de Gasthuislaan en de Ganskuijl resulteert, ondanks sloop-nieuwbouw van zes blokjes, in voldoende architectonisch en stedenbouwkundig weefsel om mee voort te borduren. De grondgebonden nieuwbouw en die eigenzinnige seniorentoren landen in een gespreid bedje. Amersfoort is een fijnzinnige stadsreparatie rijker; Wat een sociale – en architectonische winst!

 

Zie ook:

Gasthuislaan

zijaanzicht van een van de gerenoveerde gebouwen in de ganskuijl in amersfoort met veel begroeiing in de omgeving en fietsen voor de entree
Foto van de gerenoveerde wijk de ganskuil in amersfoort met veel groen tussen de gebouwen
Foto van de gerenoveerde wijk de ganskuil in amersfoort met veel groen tussen de gebouwen en een buurtbewoonster lopend over een voetpad

Een belangrijke succesfactor is een klein en hecht team van mensen geweest dat over zijn eigen grenzen heen kon denken.

vooraanzicht van een van de gerenoveerde woninggebouwen in de wijk de ganskuijl in amersfoort met yperende witte geruite geperforeerde hekken als balkons
Foto van de gerenoveerde wijk de ganskuil in amersfoort met veel groen tussen de gebouwen en mensen zittend op een bankje bij de speeltuin in het midden