VA vertelt …

De bouw van De Vroon is gestart! Dit innovatieve project met 36 huurappartementen en collectieve voorzieningen is een belangrijke aanvulling in het woningaanbod van Vroondaal en Den Haag. Wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid) noemde het een zeer navolgenswaardig voorbeeld van een woonvorm waarin ouderen langer thuis fit en vitaal kunnen blijven wonen. Het onderliggend concept “Fit en Vitaal” gaat de komende jaren zeker navolging vinden! De Vroon is het resultaat van een sterke samenwerking tussen Centrum Groepswonen Den Haag, Stadkwadraat, BergUnlimitied, Van Wijnen, Altera en Vanschagen Architecten. Ten behoeve van de uitvoering heeft Vanschagen Architecten het gehele gebouw uitge’BIM’t.

In januari hebben we het voorlopig ontwerp voor de transformatie en restauratie van rijksmonument Voorstraat 142-144 afgerond. In opdracht van Steenvlinder ontwikkelen we voor deze twee panden een transformatieplan om het voormalige kinderdagverblijf en sinterklaashuis te transformeren tot 9 appartementen. De kopers gaan hun woningen zelf afbouwen. Een listig plan zorgt er voor dat de appartementen zonder veel hak- en breekwerk kunnen worden ingepast en maakt gebruik van de kwaliteiten van het pand, zoals twee entrees, een centrale gang en monumentale trapopgangen. Met voorzetwanden en achterzetkozijnen wordt de energiehuishouding sterk verbeterd; met zwevende dekvloeren zorgen we voor rechte vloeren, voldoende geluidsisolatie en brandscheiding, terwijl de monumentale balkonplafonds weer in het zicht komen. De Dordtse Welstands- en monumentencommissie is enthousiast over het voorlopig ontwerp. Voor de zomer gaan we de vergunning aanvragen. VIOS gaat daarna de verbouwing uitvoeren. Dordrecht wordt weer een parel rijker.

De omgevingsvergunning voor De Vroon is onherroepelijk! En dat is een mijlpaal. Vanuit de buurt zijn tot op heden geen bezwaren bekend bij de gemeente, terwijl het gebouw toch afwijkt van het vigerende bestemmingsplan. Dit maakt duidelijk dat De Vroon in een behoefte voorziet in de nieuwbouwwijk Vroondaal aan de Zuidwest zijde van Den Haag. De Vroon is een innovatief nieuwbouwproject van 36 huurappartementen (middelduur huursegment) in combinatie met 230m2 collectieve voorzieningen en zorg-aan-huis-mogelijkheden. De innovatie is de combinatie van gebouw en organisatie voor bewoners die prijs stellen op hun privacy, maar ook naar elkaar omkijken. De Vroon is een ontwikkeling van CoMaker, Bergunlimited en Van Wijnen; Altera gaat als eigenaar van het gebouw de woningen verhuren. Van Wijnen is mede-ontwikkelaar en is verantwoordelijk voor de bouw. Vanschagen Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van het gebouw en is mede-risicodragend in de ontwikkeling: Vanschagen Architecten is naast Stadkwadraat en Stipo aandeelhouder van CoMaker. Voor meer info mail met Gert Jan te Velde.

Op de valreep van 2020 is CoMaker BV formeel opgericht. Aandeelhouders zijn Stadkwadraat, Stipo en Vanschagen Architecten. CoMaker (her)ontwikkelt vastgoed met een maatschappelijk rendement. Voor een brede variëteit van eindgebruikers is CoMaker de zakelijke partner om wensen van gebruikers te koppelen aan de transformatie van een gebouw of gebied. Dat kan gaan om een groep mensen die hun droom van gemengd wonen, werken en een publieksfunctie voor de buurt, fysiek willen realiseren. Of bedrijven die vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid een bedrijfsverzamelgebouw willen combineren met maatschappelijke voorzieningen zoals een dorpshuis of zorgfunctie voor ouderen. Producten van CoMaker (toen nog in oprichting) zijn De Wasserij (ism SKAR), De Vroon (ism BergUnlimitied en Van Wijnen) en Jong Gewoond (ism Stichting Dr. Feelgood). Voor meer info zie (website CoMaker) of mail met Gert Jan te Velde of Arjan Gooijer .

Vanschagen Architecten werkt in een aantal projecten samen met projectontwikkelaar Steenvlinder. Steenvlinder is niet zo maar een ontwikkelaar. Zij richt zich op hergebruik van bestaand vastgoed en wil de toekomstig eigenaar maximaal invloed laten hebben op prijs en kwaliteit van zijn of haar woning. Dit heeft tot het concept van de klushuizen geleid, wat Vanschagen Architecten voor Steenvlinder heeft uitgewerkt voor een oud schoolgebouw in Vlaardingen en in Uithoorn, een oude Nijverheidschool (gemeentelijk monument) in Leiden en voor rijksmonument Voorstraat 142 in Dordrecht. Steenvlinder heeft daar bovenop nog een concept ontwikkeld om de kluswoningen bereikbaar te maken voor de mensen met een kleinere portemonnee.

Gert Jan te Velde is dit jaar lid van de jury voor de Haagse Woonprijs 2020 samen met Hans Borsje (voorzitter), Chris Schaapman, Theo Stautener, Yvonne de Baaij en Sjoerd Kok. Tijdens een vanwege de corona aangepaste jurytour ontmoetten we ontwikkelaars, architecten en bewoners. Wat een feest om de beste vijf woonprojecten in Den Haag van 2020 op deze manier te mogen bezoeken! Donderdag 19 november werd deze prijs uitgereikt aan ontwikkelaar Michel Zaadhof van Nu Projectontwikkeling en architect Marcel Kampan voor het project Calland Dock in het Laakkwartier. De uitreiking gebeurde tijdens het online symposium ‘Den Haag Zuidwest – Samen verder’. Een citaat uit het juryrapport: “De jury van de Haagse Woonprijs 2020 heeft gekozen. En heeft de selectie met plezier en overtuiging gedaan. Constaterend dat Den Haag steeds rijker wordt aan mooie woonproducten en woonomgevingen. Van daaruit geeft de jury aan de Gemeente Den Haag én aan de aangesloten leden van de Stichting mee, dat in een goede mix van woningbouwprogramma op locatie, collectieve ruimte voor bewoners, een sterke aansluiting op de openbare ruimte en in duurzaamheid nog stappen te zetten zijn, zodat de lat uiteindelijk hoger komt te liggen. Laat dat de uitdaging voor 2021 worden."

De spectaculaire renovatie en restauratie van de Centrale Blokken vordert gestaag. Vanwege sterke funderingsproblemen is een groot deel van het casco verwijderd. De monumentale gevels en hoekpanden blijven staan. Niet alleen wordt het straatbeeld van de Centrale Blokken in oude luister hersteld, ook worden de woningen uiterst energiezuinig en gasloos verwarmd. Platform 31 noemt de renovatie als één van de zes landelijke voorbeelden voor verduurzaming van sociale woningbouw.

De cascorenovatie van De Nijverheid is opgeleverd! Nu kunnen de klussers aan de slag om hun droomwoning af te maken in dit gemeentelijke monument aan de Toussaintkade in Leiden. Vanschagen Architecten heeft voor ontwikkelaar Steenvlinder de plannen voor de gehele restauratie en renovatie van dit monument uitgewerkt en de uitvoering van de casco-renovatie begeleid. De komende tijd gaan de nieuwe eigenaren dus nog hard aan slag!

Woonbron en gemeente Rotterdam hebben na een selectie voor Vanschagen Architecten gekozen als architect voor een ingrijpende renovatie van het complex Alhena. Alhena ligt op op de kop van de Mathenesserweg aan het Marconiplein en is daarmee een beeldbepalend project uit de jaren ’20 van architect Brinkman. De opgave is het beeld weer in oude luister te herstellen in combinatie met een grondige aanpassing van het woonprogramma tot hoofdzakelijk galerijontsloten woningen boven een plint van winkels en woningen. Start bouw is gepland in 2022.

Wederom in de geschiedenis van ons bureau blijkt het Welschen bouwsysteem ideaal voor een tweede leven. In navolging van het in 1992 met de Nationale Renovatie Prijs bekroonde Welschen 7, heeft Vanschagen Architecten voor het Welschen 2 complex in Overschie de complete transformatie uitgewerkt. In opdracht van Woonstad wordt een rijke differentiatie van lift ontsloten woningen, grote twee laagse woningen, beschermd wonen en starters woningen ontwikkeld in het voormalige portiekcomplex. Samen met FM advies (kosten), VanderWeele (bouwfysica), Pieters (constructie), Pameijer (begeleid wonen), Boa (groenontwerp) en Slokker Bouwgroep wordt gewerkt aan de eerste van totaal 4 fasen. Team VA: Raquel Paz Ibarria, Rens van Dijk, Arjan Gooijer en Hans Meijer (foto: Gerhard Nel)