VA vertelt …

Een enthousiast verhaal van Pameijer over Welschen 2 in magazine Natuurlijk in Overschie. Voor Pameijer ontwierpen we ook het interieur van het steunpunt. Momenteel in uitvoering.

We zijn geselecteerd als architect voor CPO De Nijverhoek! Aan de Nijverheidstraat op Feijenoord staan 32 klushuizen. In nauwe samenwerking met alle klussers gaan we bouwen aan hun eigen droomhuis, een hecht collectief én een mooi stuk stad.

De eerste woningen van de Centrale Blokken in de Oude Kooi zijn opgeleverd! Voor de bouwvak zijn alle woningen van fase 1 opgeleverd en direct na de bouwvak starten we met fase 2. De Centrale Bokken, gemeentelijk monument, worden ingrijpend aangepakt met een combinatie van restauratie van voorgevels en hoekpanden en vernieuwing van fundering en inbouw en vernieuwing van achtergevels en casco van de minder beeldbepalende panden. (bron foto: Hillen&Roosen/Hemubo)

Een volgende stap in de restauratie en transformatie van het rijksmonument Voorstraat 142-144 in Dordrecht: met het ontwerp van Vanschagen Architecten heeft ontwikkelaar Steenvlinder de omgevingsvergunning aangevraagd. De voormalige ‘kinderbewaarplaats’ wordt getransformeerd tot negen woonappartementen. De Welstandscommissie “vindt het een voorbeeldig en zorgvuldig uitgewerkt plan en complimenteert de architect. De commissie is blij dat het pand (..) met deze ontwikkeling weer in ere zal worden hersteld. Het programma en de verkaveling van het project zijn goed afgestemd op (de structuur van) het monument (..). In de loop van deze zomer zal de vergunning worden afgegeven.

Vergunning is aangevraagd voor de verduurzaming van een gemeentelijk monument in Hilversum! Samen met Rutges Vernieuwt hebben we een plan voor De Alliantie ontwikkeld voor de verduurzaming van de Zinnia- en Asterstraat; sociale huurwoningen uit de jaren ’20 die een prachtig voorbeeld zijn van het volkshuisvestingsbeleid en stadsontwikkeling in Hilversum onder leiding van stadsarchitect Dudok. Met deze renovatie worden de woningen opgehesen naar energielabel B en worden gevels weer in oude luister hersteld met aangepaste kozijnindelingen en -kleuren.

De bouw van De Vroon is gestart! Dit innovatieve project met 36 huurappartementen en collectieve voorzieningen is een belangrijke aanvulling in het woningaanbod van Vroondaal en Den Haag. Wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid) noemde het een zeer navolgenswaardig voorbeeld van een woonvorm waarin ouderen langer thuis fit en vitaal kunnen blijven wonen. Het onderliggend concept “Fit en Vitaal” gaat de komende jaren zeker navolging vinden! De Vroon is het resultaat van een sterke samenwerking tussen Centrum Groepswonen Den Haag, Stadkwadraat, BergUnlimitied, Van Wijnen, Altera en Vanschagen Architecten. Ten behoeve van de uitvoering heeft Vanschagen Architecten het gehele gebouw uitge’BIM’t.

In januari hebben we het voorlopig ontwerp voor de transformatie en restauratie van rijksmonument Voorstraat 142-144 afgerond. In opdracht van Steenvlinder ontwikkelen we voor deze twee panden een transformatieplan om het voormalige kinderdagverblijf en sinterklaashuis te transformeren tot 9 appartementen. De kopers gaan hun woningen zelf afbouwen. Een listig plan zorgt er voor dat de appartementen zonder veel hak- en breekwerk kunnen worden ingepast en maakt gebruik van de kwaliteiten van het pand, zoals twee entrees, een centrale gang en monumentale trapopgangen. Met voorzetwanden en achterzetkozijnen wordt de energiehuishouding sterk verbeterd; met zwevende dekvloeren zorgen we voor rechte vloeren, voldoende geluidsisolatie en brandscheiding, terwijl de monumentale balkonplafonds weer in het zicht komen. De Dordtse Welstands- en monumentencommissie is enthousiast over het voorlopig ontwerp. Voor de zomer gaan we de vergunning aanvragen. VIOS gaat daarna de verbouwing uitvoeren. Dordrecht wordt weer een parel rijker.

De omgevingsvergunning voor De Vroon is onherroepelijk! En dat is een mijlpaal. Vanuit de buurt zijn tot op heden geen bezwaren bekend bij de gemeente, terwijl het gebouw toch afwijkt van het vigerende bestemmingsplan. Dit maakt duidelijk dat De Vroon in een behoefte voorziet in de nieuwbouwwijk Vroondaal aan de Zuidwest zijde van Den Haag. De Vroon is een innovatief nieuwbouwproject van 36 huurappartementen (middelduur huursegment) in combinatie met 230m2 collectieve voorzieningen en zorg-aan-huis-mogelijkheden. De innovatie is de combinatie van gebouw en organisatie voor bewoners die prijs stellen op hun privacy, maar ook naar elkaar omkijken. De Vroon is een ontwikkeling van CoMaker, Bergunlimited en Van Wijnen; Altera gaat als eigenaar van het gebouw de woningen verhuren. Van Wijnen is mede-ontwikkelaar en is verantwoordelijk voor de bouw. Vanschagen Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van het gebouw en is mede-risicodragend in de ontwikkeling: Vanschagen Architecten is naast Stadkwadraat en Stipo aandeelhouder van CoMaker. Voor meer info mail met Gert Jan te Velde.

Op de valreep van 2020 is CoMaker BV formeel opgericht. Aandeelhouders zijn Stadkwadraat, Stipo en Vanschagen Architecten. CoMaker (her)ontwikkelt vastgoed met een maatschappelijk rendement. Voor een brede variëteit van eindgebruikers is CoMaker de zakelijke partner om wensen van gebruikers te koppelen aan de transformatie van een gebouw of gebied. Dat kan gaan om een groep mensen die hun droom van gemengd wonen, werken en een publieksfunctie voor de buurt, fysiek willen realiseren. Of bedrijven die vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid een bedrijfsverzamelgebouw willen combineren met maatschappelijke voorzieningen zoals een dorpshuis of zorgfunctie voor ouderen. Producten van CoMaker (toen nog in oprichting) zijn De Wasserij (ism SKAR), De Vroon (ism BergUnlimitied en Van Wijnen) en Jong Gewoond (ism Stichting Dr. Feelgood). Voor meer info zie (website CoMaker) of mail met Gert Jan te Velde of Arjan Gooijer .

Vanschagen Architecten werkt in een aantal projecten samen met projectontwikkelaar Steenvlinder. Steenvlinder is niet zo maar een ontwikkelaar. Zij richt zich op hergebruik van bestaand vastgoed en wil de toekomstig eigenaar maximaal invloed laten hebben op prijs en kwaliteit van zijn of haar woning. Dit heeft tot het concept van de klushuizen geleid, wat Vanschagen Architecten voor Steenvlinder heeft uitgewerkt voor een oud schoolgebouw in Vlaardingen en in Uithoorn, een oude Nijverheidschool (gemeentelijk monument) in Leiden en voor rijksmonument Voorstraat 142 in Dordrecht. Steenvlinder heeft daar bovenop nog een concept ontwikkeld om de kluswoningen bereikbaar te maken voor de mensen met een kleinere portemonnee.