Logo
Print this page

Dinteloord

In Dinteloord, tussen de begraafplaats en enkele sportvelden, aan de ‘de Ruijterstraat’,  liggen twee maal vijf grondgebonden huurwoningen die door de wbv worden gerenoveerd voor de huidige bewoners. Door te renoveren moeten de woningen weer zeker 25-30 jaar meegaan.
Het zwaartepunt van de renovatie ligt op de schilaanpak. Langs en kopgevels, dak en kozijnen wordt vervangen, de schoorstenen gaan verdwijnen, ze hebben hun functie verloren. Dit alles gebeurt in bewoonde toestand  zoveel mogelijk  vanaf de buitenzijde.

Vraagstelling
Het gevelbeeld zal bij een dergelijke aanpak opnieuw worden gedefinieerd. Dat biedt kansen om het uiterlijk te verbeteren en te verfraaien. Maar hoe bepaal je welke de geschikte verbetermiddelen zijn?

Visie op de opgave
Bij het formuleren van de passende ontwerpmiddelen moet je je realiseren dat de huidige 2 blokken omringd worden door nog heel veer meer blokken van het zelfde type. Dat heeft ooit gezorgd voor samenhang in de buurt. Dat is een kwaliteit.
Het gerenoveerde deel mag er uiteraard stralender en duurzamer uit komen te zien, maar moet geen “fremdköper” worden. Door bij de keuze van de ontwerpmiddelen dicht bij de oorspronkelijke architectonische gedachtegang te blijven, kun je de bestaande blokken op verschillende manieren veranderen en in expressie versterken, zonder ze te vervreemden van de context. Bewoners moeten aan de ene kant enige inspraak hebben (kiezen uit 2 opties) zonder dat dit afbreuk doet aan het totaalbeeld, terwijl gelijktijdig een herhaalbaar bouwproductiesysteem moeten kunnen worden ontwikkeld dat efficiënt is en kostenbesparend.

De ontwerpmiddelen
Voordat we startten met het ontwerpen hebben we de huidige blokken geanalyseerd en de karakteristieke bouwkundige elementen benoemd. Elk van die elementen heeft een bepaalde (hiërarchische) betekenis in het huidige totaalontwerp.

Het ontwerpvoorstel; na-isolatie van dak en gevel
Interessant bij deze twee blokjes is, dat het leest als 1 blok van 10 woningen wat halverwege door midden is gedeeld en uit elkaar is geschoven om een doorgang naar het achtergebied mogelijk te maken. De uitwerking van uiterste kopgevels links en rechts (eindgevels/boekensteunen) ten opzichte van de flankerende kopgevels bij de doorgang bevestigen dat.  
Omdat het dak zal worden vervangen en geïsoleerd kunnen we in het nieuwe dakvlak verschil aanbrengen tussen de echte eind-kopgevels (detailleren als boekensteun, schoorstenen behouden) en die bij de doorgangen (dak laten uitkragen om verbindend gebaar te maken).
Verder onderscheiden we de iets naar voren gelegen metselwerkvlakken waarin de entrees van de gespiegelde woningplattegronden zijn opgenomen met daartussen (oorspronkelijk) de gestapelde puien. Door in de metselvlakken de woningentrees op elkaar te betrekken met (luifel en gevelstuc  als verbindend materiaal) ontstaat een nieuwe meer voorname entree-eenheid.  Deze koppeling heeft als dramatisch neveneffect dat het, bij de doorgang naar het achtergebied, lijkt alsof de beide blokken uit elkaar worden getrokken terwijl ze bij elkaar horen.  Het verbindende materiaal tussen de voordeuren kan op twee manieren worden uitgewerkt: als tegels of als metselwerkpatroon. Deze keuze is aan de bewoners.
Ook de gevels worden geïsoleerd en de kozijnen vervangen. Op de bestaande metselwerkgevel wordt nieuwe isolatie aangebracht. De neggediepte van 7 cm aan de buitenzijde blijft, de nieuw te plaatsen kozijnen schuiven daardoor 15 cm naar buiten (=isolatiepakket). Dat levert in de woning diepe vensterbanken/erkers op. De woning is niet alleen dieper maar ervaart ook dieper (2x15 cm). Om het gewicht van de nieuwe gevel beperkt te houden (kosten fundering en aansluitdetails) worden de gevels afgewerkt met minerale metselstrips.

Opdrachtgever: WSD (Woningstichting Dinteloord), inmiddels na fusie in mei 2016: Woonkwartier
Aannemer: Zwaluwebouw
Aantal woningen: 10 gezinswoningen de Ruyterstraat Dinteloord
Type ingreep: Nieuwe geïsoleerde buitengevels en dak, aanpassen badkamer/keuken/toilet en installaties

© 2014 Vanschagen Architecten