Logo
Print this page

Echt nieuw!

Havensteder wilde het U-vormige complex van 37 galerijwoningen aan de Van Rheynstraat en de Pootstraat in Rotterdam-Crooswijk opknappen en zo weer geschikt maken voor exploitatie voor de komende 25 jaar. Rutges Vernieuwt heeft hiertoe opdracht gekregen van Havensteder. Onderdeel van het plan is de aanpak van entrees, de schuine dakgedeelten, vervangen van de kozijnen, de kopgevel isoleren en de hekwerken vervangen. Rutges Vernieuwt heeft Vanschagen Architecten gevraagd hiervoor ideeën te ontwikkelen en het tekenwerk ten behoeve van de omgevingsvergunning te verzorgen.
De rommelige architectuur van het complex kenmerkt zich door typisch voor die tijd gebruikelijke combinatie van systeembouw en traditioneel bouwen, waarbij de eerste overheerst en bol staat van toevallige ontmoetingen van materialen. Aan de structuur, de ontsluitingswijze en de architectuur in hoofdlijnen is niet veel te veranderen zonder grootschalige ingrepen en om die reden niet realistisch. Aan het rommelige beeld daarentegen wel. Door de hekwerken in een bij het gereinigde bestaande metselwerk passende bruinrode kleur èn met eenzelfde doorgaande opbouw uit te voeren wordt al veel rust georganiseerd. De kozijnen en de terug liggende puien worden vervangen voor geprofileerde crème witte kunststofkozijnen. De entreepuien worden vervangen voor slanke aluminiumpuien om meer openheid te organiseren en daardoor de veiligheid te bevorderen. Met deze reeks bescheiden ingrepen ontstaat een meer eenduidige, krachtige architectuur en een gebouw, die zich welhaast kan meten met de recente nieuwbouw aan het begin van de Boezemstraat.

Opdrachtgever: Havensteder
Aannemer: Rutges vernieuwt
Aantal woningen: 37 galerijwoningen
Type ingreep: groot onderhoud

© 2014 Vanschagen Architecten