Logo
Print this page

Dakopbouwen Fideliobuurt Hoogvliet

In 2001 heeft corporatie Woonbron Van Schagen architekten gevraagd dakopbouwen te ontwerpen voor de Fideliobuurt in Oudeland te Hoogvliet, een jaren zestig buurt met sobere en anonieme eengezinswoningen, die sociaal onder steeds hogere druk kwam te staan. Het doel van de dakopbouwen is dat de kleine woningen er relatief eenvoudig door vergroot worden, waardoor ze interessant worden voor een nieuwe draagkrachtiger doelgroep, die nodig is om de sociale achteruitgang te keren. De studie heeft geleidt tot een ontwerp dat als A3-formaat bouwaanvraagtekening aan de kopers meegegeven wordt. Leidend in het ontwerp zijn uitvoerbaarheid, betaalbaarheid, flexibiliteit en uniformiteit.

In een voorstudie zijn veel varianten onderzocht. Twee types vormden daarbij in eerste instantie een belangrijke leidraad. Enerzijds een schuine langskap, zoals die omschreven was in de stedenbouwkundige randvoorwaarde die als referentie gold voor de gemeente. Anderzijds een schuine dwarskap, zoals die elders in de buurt al voorkomt en die daarmee als voorbeeld gold voor de bewoners. Uit de voorstudie bleek echter dat, doordat het merendeel van de bestaande woningen ondiep en erg smal is (4,3 m), beide types niet de betaalbare kubieke meters konden leveren die nodig waren om de woningen verkoopbaar te krijgen. Er moest daarom een nieuw type ontwikkeld worden.

Omdat de gemeente en bewoners gehecht waren aan de bij hun bekende types moest het nieuw te ontwikkelen type op meerdere fronten beter scoren. Dit is gelukt middels een breed pakket aan verbeteringen in één beeldtaal die willekeurig van elkaar toegepast kunnen worden en waarvan de dakopbouwen een onderdeel zijn. Erfafscheidingen dragen bij aan veiligheid en privacy; met luifels kan de bewoner de eigen woning benadrukken; achteruitbouwen zorgen voor een betere verhouding tussen oppervlakte van woonkamer en totale woninggrootte; en uiteraard de dakopbouwen die de woninggrootte op betaalbare wijze aantrekkelijk maken voor een nieuw doelgroep.

© 2014 Vanschagen Architecten