Logo
Print this page

Pius X, Schilderskwartier te Woerden

De wijk Schilderskwartier kent een bonte verzameling architectuurstijlen variërend van lintbebouwing, laagbouw strokenverkaveling tot appartementencomplexen en wordt bijeengehouden door een overwegend heldere stedenbouwkundige structuur. Deze is bovendien met name op deze locatie aanzienlijk gecorrigeerd, cq verbeterd, mede door positionering van de vervangende nieuwbouw (Vanschagen Architecten, 2013), en de daarmee samenhangende aanleg van een brede groenstructuur. De Pius nieuwbouw vormt het sluitstuk van deze stedenbouwkundige correctie. De stedenbouwkundige, architectonische en programmatische interventie heeft geleid tot een groenere uitstraling, een heldere eenduidigheid en continuering van de stedenbouwkundige ruimte en een hoogwaardig woonmilieu.

Het Pius terrein is gelegen aan de noordzijde van Woerden op korte afstand van het centrum. De locatie ligt ingeklemd tussen de Rembrandtlaan, de nieuw gerealiseerde groenzone langs de Anthonie van Dijckstraat, de Jan van Goyenstraat, en de haaks op elkaar staande gebouwen van Pius X en de gymzaal.
Het voormalige schoolgebouw Pius X is gerealiseerd in 1953 en kenmerkt zich door een heldere symmetrische opbouw in de Bossche school traditie. Het ontwerp is van de architect F.F.M. van Halteren uit Den Bosch.
De nieuwbouw moet samen met het bestaande Pius hoofdgebouw en de gymzaal een nieuwe eenheid vormen. De ontwerpvisie die gehanteerd wordt, is een combinatie van enerzijds het zoeken van de aansluiting in contrast (1e orde) en anderzijds het overnemen van kenmerkende onderdelen van het hoofdgebouw (2e orde).
Dit aangevuld met stedenbouwkundige randvoorwaarden, spelregels voor de architectonische uitwerking in woord en in referentiebeelden is gepubliceerd in het beeldkwaliteitplan “Pius X”, 2015.

Opdrachtgever: GroenWest te Woerden
In samenwerking met: Dienst Stedenbouw van de Gemeente woerden

Beeldskwaliteitsplan Pius X
(Klik op de afbeelding om het beeldskwaliteitsplan te bekijken)

© 2014 Vanschagen Architecten