Logo
Print this page

Streven naar behoud van ”het dorp aan de Maas”

In de Sagenbuurt, in Oud IJsselmonde Rotterdam, staan 373 woningen van corporatie Woonbron.
De woningen uit halverwege jaren vijftig maken deel uit van een bijzondere tuinstedelijke verkaveling met voor- en achtertuinen en dito paden. Architectonisch is er sprake van een sterk samenhangend ambachtelijk beeld van metselwerk en beton. De woningen waren toe aan een flinke verbeterbeurt.
Na studie in twee etappes (2008 en 2009; door crisis helaas geen aanpassingen in woonprogramma), verricht door ons bureau, is een aanpak geformuleerd die door Woonbron is opgedeeld in 4 fasen.

De eerste en tweede fase (294 woningen) zijn inmiddels uitgevoerd. Met de renovatie zijn de volgende doelen bereikt: Nieuwe galerij en balkonhekken, isolerende gevelbekleding, -kozijnen, -dak en dakkapellen, MV. Dit alles met behoud van het huidige ambachtelijke beeld van metselwerk en beton. De gemiddelde labelsprong is van F/G naar B.

Beeld en details van de buurt zijn bijzonder. De woningen zijn bescheiden van afmeting en bewoners blijven tijdens het renoveren in de woning wonen. Deze argumenten hebben in beide fasen geleid tot een schilaanpak van buitenaf. Er is gekozen voor minerale metselwerkstrips en stuc op isolatie om hiermee het bestaande beeld te versterken. In fase twee zijn de ervaringen verwerkt van fase 1. In tegenstelling tot fase 1, waar de kozijnen werden geïsoleerd en gerepareerd, zijn in fase 2 de nieuwe kozijnen uitgevoerd in kunststof. Dat is goedkoop, scheelt onderhoud en beperkt bewonersoverlast. Hoewel nog steeds voldoende valt aan te merken op het aanzicht van kunststof kozijnen, misstaan ze hier niet. Dat komt omdat de neggemaat bij de aansluiting van metselwerkgevel en kozijnen door de buitenisolatie is toegenomen. Hierdoor ogen de nieuwe kozijnen relatief slank.  

Zoals opgemerkt: de eerste twee verbeterfasen zijn inmiddels gerealiseerd. Fase 1, bestaand uit 56 eengezinswoningen (2 types) is verspreid over twee locaties, en in 2013 opgeleverd. Fase twee, bestaand uit 138 meergezinswoningen, is  halverwege 2014 gereedgekomen. Beide projecten zijn in bewoonde toestand uitgevoerd. Voor de volgende twee fasen is helaas nog onduidelijk wat er gaat gebeuren. Er is bij Woonbron twijfel over de waarde van behoud en renovatie. De tijd zal het leren.

Aantal woningen per fase: 56 EGW in fase 1, 138 MGW in fase 2
Opdrachtgever: Woonbron, Rotterdam
Uitvoering fase 1: Giesbers Rotterdam
Uitvoering fase 2: Zwaluwebouw Lage Zwaluwe
 

© 2014 Vanschagen Architecten