Logo
Print this page

Toermalijn

Mevrouw Meijer is iemand die zich over alles zorgen maakt, tot ze een klein vogeltje vind waar ze voor leert zorgen en van houden. De liefde voor haar vogeltje Piepje leert haar uiteindelijk te vliegen. Met deze metafoor introduceren Tjeerd en Wilma, van Stichting Mevrouw Meijer hun visie op Wederopbouw scholen. Ze reizen het hele land door opzoek naar complexe opgaven met het doel  betrokken partijen op een nieuwe manier te leren kijken.
Ook voor De Toermalijn in Emmen moest een oplossing bedacht worden. Deze typische gangschool uit begin jaren vijftig is zeer geschikt voor het speciaal basisonderwijs dat hier al jaren gegeven wordt. De ruime lokalen en de heldere structuur zorgen voor een veilige leeromgeving. Aan de andere kant rijzen de exploitatie kosten de pan uit en staat een gedeelte van de school leeg vanwege onderbezetting door krimp. Daarentegen lijken de ontwikkelingen in het onderwijs voor een tegengestelde beweging te zorgen. Een onzekere situatie die vraagt om een flexibele oplossing.
Een oplossing is gezocht in het in eerste instantie inkrimpen van het gebouw om het vervolgens in stappen uit te breidden. Flexibiliteit zit hem daarbij in overmaat en een gevarieerd aanbod van het type lokalen. Daarbij is de huidige structuur van de gangschool ingezet als meest waardevolle instrument. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar en model dat zich niet alleen richt op het onderwijs en de plek zelf, maar ook het gebied en de gemeente Emmen een nieuw gezicht kan geven. Dit vraagt een goed afgestemd plan en een actieve houding van alle betrokken partijen.

Opdrachtgever: Stichting Mevrouw Meijer
Locatie: Toermalijnschool Emmen
Programma: School voor speciaal basisonderwijs
Type ingreep: Binnenstedelijke invulling met een combinatie van gevelrenovatie, groot onderhoud, restauratie en nieuwbouw.

© 2014 Vanschagen Architecten