Logo
Print this page

Vanschagen Architecten en BAM woningbouw

Vanschagen Architecten en BAM woningbouw hebben de afgelopen jaren op een constructieve en efficiënte wijze een aantal zeer uiteenlopende projecten met elkaar besproken en ontwikkeld, variërend van kleuradvies tot advies op het gebied van transformatie van woningbouwcomplexen en utiliteitsgebouwen. Door de bereidheid over grenzen te kijken en vanzelfsprekende of anderszins belang wegende zaken ter discussie te stellen en te ontwikkelen middels het zoeken naar nieuwe toepassingen van programma en van materialen, ontstaan innovatieve, samenhangende plannen.
Vanschagen Architecten is sinds 2012 co-maker van BAM W+RR

© 2014 Vanschagen Architecten