Logo
Print this page

Park Boswijk

Wat is de mogelijke toekomst van een complex van 500 serviceflats in de bossen bij Zeist? Die vraag stond centraal in de studie naar Park Boswijk. In samenwerking met Stichting Park Boswijk, Seyster Veste en Twynstra Gudde ontwikkelden we een strategie om het complex te vernieuwen, in zowel de fysieke opzet als de organisatorische en financiële structuur. De fysieke aanpak behelst stapsgewijze vernieuwing van de woningvoorraad. Door herindelen, samenvoegen en gerichte ingrepen rond entrees worden de flats getransformeerd tot up to date seniorenappartementen waar zorg aan huis kan worden geleverd. Alle samenvoegingen en andere verbeteringen die de particuliere eigenaren de afgelopen jaren zelf al hadden laten uitvoeren worden maximaal benut. De kosten voor wonen en zorg service worden losgekoppeld zodat er niet langer per definitie sprake hoeft te zijn van hoge maandelijkse service kosten. Indien gewenst kopen de bewoners zorg en service in. Het complex wordt gedifferentieerd in drie woonsferen, enjoy, cure en care. Des te dichter bij de centrale voorzieningen, des te hoger het zorgniveau. De gunstige ligging wordt benut om de strategie te ondersteunen. Door het parkeren beter te organiseren en landschappelijk in te bedden ontstaat er ruimte voor verdichtende nieuwbouw.

Om de kwaliteit van de samenvoegingen te laten zien aan de bewoners zijn er twee modelwoningen gemaakt. De woning is geschikt gemaakt voor rolstoel gebruik. Dit vroeg om aanpassingen van dorpels, deuren, sanitair. Ook de installaties zijn vernieuwd. De energie vretende oude tegelkachels werden vervangen door energiezuinige lucht warmtepomp die zowel de energie levert voor het warme tapwater als de verwarming.

 

Opdrachtgever: Seyster Veste

Aantal woningen: 500 zorgappartementen (oorspronkelijk)

Trefwoorden: serviceflat, warmtepomp, rolstoel, herbestemming zorgvastgoed

Periode: 2010 studie. 2013 modelwoningen

© 2014 Vanschagen Architecten