Logo
Print this page

Vlaardingen Westwijk

De nieuwbouw van eengezinswoningen in de vroeg-naoorlogse Zuidbuurt van Vlaardingen-Westwijk is zorgvuldig ingepast in de bestaande stedenbouwkundige structuur. Hierdoor bleven bestaande kwaliteiten van de wijk overeind en ontstond er een eenvoudig ensemble van nieuwbouwblokjes met eengezinswoningen tussen de bestaande galerijflats. Een bestaande groenstrook is verkleind, maar gehandhaafd als structurerend element. Hiermee werd het mogelijk om 168 woningen in twee en drie lagen terug te bouwen op de plaats van oorspronkelijk 180 flats.

In de gevelcompositie van de woningen is met een denkbeeldige gridstructuur van metselwerk en gaten aansluiting gezocht bij het betonraster van de gehandhaafde galerijbokken. Om het uitzicht vanuit de gehandhaafde galerijblokken op de laagbouw interessant te maken is sedem op de daken aangebracht en zijn daklichten toegepast, waarop ook zonneboilers zijn bevestigd.
In 2005 zijn de eerste bewoners van de nieuwbouw toe aan een nieuwe stap in hun wooncarrière en benaderen zij de gemeente met een verzoek voor een dakopbouw. Om de stedenbouwkundige opzet en architectuur van de nieuwbouw te waarbogen vraagt de gemeente Vlaardingen aan Van Schagen architekten een ontwerp te maken voor de dakopbouwen om de bewoners tegemoet te komen en ‘wildgroei’ te voorkomen. De dakopbouwen zelf zijn ontworpen als tuinhuisjes in het daklandschap. De keuze uit verschillende modellen speelt in op het speelse karakter. Er is gekozen voor prijsbewuste en traditionele details en materialen waardoor de kwaliteit van de uitvoering beter te garanderen is.
Begin 2008 is de eerste dakopbouw opgeleverd.

Opdrachtgever: Waterweg Wonen, Vlaardingen
Aantal nieuwe woningen: 168
Oplevering: 2002-2003
Type ingreep: sloop van galerijflats en nieuwbouw van eengezinswoningen, ontwerp voor woninguitbreiding door middel van nieuwe dakopbouwen.

© 2014 Vanschagen Architecten