Logo
Print this page

Schiebroek

Schiebroek is een relatief ruim en groen opgezette vroeg-naoorlogse woonwijk in het noorden van Rotterdam met vooral kleine en goedkope flats van matige kwaliteit. Er is gekozen voor vernieuwing om het woningaanbod niet meer te laten leunen op de kwaliteit van de wijk, maar daar juist aan te laten bijdragen. Vernieuwing van het complex Schiebroek moet voorzien in betere woningen voor ouderen, voor gezinnen en hogere inkomensgroepen. Op stedenbouwkundig niveau is de bestaande opzet in hoofdlijnen gehandhaafd. Door een sterkere oriëntatie van de bebouwing op het Ganzerikplein neemt de kwaliteit van het plein toe. De verschijningsvorm van de bebouwing sluit aan bij haar omgeving. De gebouwen hebben een opbouw van een halfhoge plint, de bouwhoogte blijft gehandhaafd en de materialisering is constant. De vervanging van de in totaal 366 woningen wordt gefaseerd uitgevoerd in een periode van tien tot vijftien jaar. De fasering is zo gekozen dat in iedere fase voor bewoners meerdere keuzes zijn en zij maar één keer hoeven te verhuizen.
Opdrachtgever: PWS, Rotterdam Aannemer: IBC/ Gebr. Verschoor Pernis/ Boogaerdt & Schmidt

Aantal nieuwe woningen:
Fase 1 67 app/ 5 egw/ 200 m2 verhuurbare ruimte
Fase 2 50 app/ 6 grondgebonden woningen/ 1100 m2 verhuurbare ruimte
Fase 3 32 app/ 48 maisonnettes
Fase 4 4 app/ 30 egw totaal 262 nieuwe woningen waarvan 192 ipv 252 portieketage woningen, overige woningen op verdichtingslocaties

Opgeleverd: 1997-2005
Type ingreep: sloop/nieuwbouw

© 2014 Vanschagen Architecten