Logo
Print this page

Schilderskwartier, Rubensstraat eo

Door vervanging van complex 1055 ontstaat er ruimte voor een nieuw stedenbouwkundig concept. Ruimte voor betere verbindingen, voor verheldering van de verbrokkelde stedenbouwkundige setting en voor een nieuw, gedifferentieerd en goed op elkaar aansluitend programma in een groene woonomgeving.

De winkelwoningen aan de Rubensstraat worden vervangen voor eengezinswoningen om daarmee recht te doen aan een goede stedenbouwkundige en programmatische aansluiting met de oude lintbebouwing. De benedenbovenwoningen gelegen tussen de Jan Steenstraat en de Jan van Goyenstraat worden vervangen voor appartementen in een gesloten verkaveling. Er is gekozen om de kavellengte evenwijdig aan het Pius gebouw aanzienlijk in te korten om zodoende een brede parkzone te kunnen realiseren. De rooilijn van de langsgevel van de gymzaal wordt overgenomen in de rooilijn van nieuwe bebouwing. Voorgenoemd uitgangspunt en door het nieuwe blok met eengezinswoningen iets terug te leggen ten opzichte van de oude rooilijn wordt de Rubensstraat een brede formele laan. Het voormalige beeld van de lange straten wijzigt in evenwichtige, compacte tussenpleinen tussen de laan en de parkzone.

De nieuwe verkaveling is zodanig gekozen dat de bestaande bomen, zowel in het openbaar gebied als in de binnenhoven gehandhaafd kunnen blijven. Dit betekent dat er niet jaren lang gewacht hoeft te worden op een daadwerkelijke groene buurt.

In totaal komen er 110 woningen terug in dit complex in zeer uiteenlopende typen. Dat is voor een herstructureringsplan een zeer hoog herbouwpercentage. Van de 108 woningen die gesloopt worden komen er 110 terug, dus 102%. De woningdifferentiatie in de wijk wordt sterk bevorderd door dit plan. Er worden uiteenlopende doelgroepen bediend: grote gezinswoningen in de koop, en ruime appartementen voor senioren, ook in de sociale huursector.
 
Opdrachtgever: SWW te Woerden.
Aannemer: Martens aannemersbedrijf.
Aantal nieuwe woningen: 88 appartementen en 22 eengezinswoningen.
Type ingreep: sloop/nieuwbouw

© 2014 Vanschagen Architecten