Logo
Print this page

Appartementencomplex Hogewoerd

GroenWest uit Woerden heeft het initiatief genomen in de binnenstad van Woerden een corporatiehotel te realiseren. Het uiteindelijke haalbare programma betreft 22 compacte appartementen, verdeeld over 3 eenkamerwoningen en 19 tweekamerwoningen. De woningen worden ontsloten aan de achterzijde middels een galerijontsluiting te bereiken via een centrale entree en lift. In geval van een zestiental eenheden is de mogelijkheid gecreëerd deze op termijn samen te voegen tot acht volwaardige driekamerwoningen. Daarnaast is vanwege RCE voorwaarden constructief rekening gehouden met archeologisch onderzoek op termijn middels een verzwaarde constructieve begane grondvloer, zodat de grond zo weinig mogelijk geroerd wordt en een optimale paalafstand ten behoeve van graafapparatuur.
Zowel stedenbouwkundig als architectonisch is op een zorgvuldige wijze aansluiting gezocht bij de Woerdense binnenstad. De toepassing van een variant op het 19e eeuwse kozijn, een heldere geleding horizontaal en verticaal, de toepassing van chique en tegelijkertijd mooi verouderende materialen met zorgvuldige detaillering en maatvoering in combinatie met beperkte toepassing van prefab betonnen en gemetselde ornamenten dragen daartoe bij.

Opdrachtgever: GroenWest te Woerden
Aantal nieuwe woningen: 22 appartementen
Type ingreep: binnenstedelijke invulling- nieuwbouw
Opgeleverd: 2013

© 2014 Vanschagen Architecten