Logo
Print this page

Prinsenflats

Met gerichte ingrepen in woning en gebouw hebben de Prinsenflats aan de rand van Rijswijk weer de oude kwaliteit terug. Met een reorganisatie van de bergingen, verplaatsing en vergroting van de entree en een vervanging van de hekwerken en verbetering van de gevels zijn juist de kwetsbare onderdelen van de grootschalige hoogbouw aangepakt.

De aansluiting met de omgeving is verbeterd, de sociale veiligheid is vergroot, de verschijningsvorm is weer zodanig dat eigenaar en bewoners trots op hun gebouw kunnen zijn. Tezamen met enkele verbeteringen in de woningen (installaties, inrichting) is er een hoogwaardig woningaanbod ontstaan, dat ook zeer geschikt is voor ouderen. Het uiteindelijke resultaat kon worden gerealiseerd dankzij een intensieve en respectvolle samenwerking van inititatief tot en met uitvoering tussen opdrachtgever (Vidomes), aannemer (Ballast Nedam), bewoners en Van Schagen architekten.

Opdrachtgever: Vidomes, Rijswijk
Aantal nieuwe woningen: 506
Oplevering: 2003
Type ingreep: woningverbetering en verbetering van collectieve delen door toevoeging van nieuwe entreehallen, nieuwe bergingindelingen, galerijen en kopgevels.

 
Eenmalige uitgave in 2003: ‘Respect’, ter ere van de oplevering van de Prinsenflats door oa. Vidomes, Ballast Nedam, Van Schagen architekten

© 2014 Vanschagen Architecten