Logo
Print this page

Zuiderdiep

In Pendecht-Zuid is een schaarste aan goede en betaalbare vierkamerwoningen die voldoen aan de huidige eisen. Van Schagen architekten transformeerde in twee straten acht portiekblokken tot gebouwen met ruime vierkamer koop- en huurmaisonettes. Deze transformatie leverde een belangrijke bijdrage aan de ingrijpende vernieuwing van Pendrecht-Zuid en vormde tevens het begin van de aanpak van de buurt. De afgelopen jaren onderging Pendrecht-Zuid een ingrijpende vernieuwing met veel sloop en nieuwbouw. Het woningaanbod moet daarmee beter aansluiten op de huidige en toekomstige vraag. De eigenaar van de woningen, de Nieuwe Unie (nu Woonstad Rotterdam), vroeg zich af of het gewenste woningaanbod ook in de bestaande voorraad te accommoderen was. De voordelen van renovatie boven sloop en nieuwbouw zijn immers groot: sneller, goedkoper, beter voor het milieu en cultuurhistorisch interessanter. In opdracht van dNU onderzocht Van Schagen architekten de renovatiemogelijkheden van alle casco's in het gebied. De conclusie van het onderzoek was dat goede, betaalbare vierkamerwoningen (ca. 110 m2) voor zowel koop als huur, prima te realiseren zijn in de vier lagen hoge portiekblokken aan de Middellharnis- en Melissantstraat. Dit programma was nodig voor herhuisvesting van bewoners van de overige (wel te slopen) blokken. Deze conclusie was verrassend omdat architectuur en afmetingen van de portiekblokken niet veel meer dan middelmatig waren.

Opdrachtgever: de Nieuwe Unie (nu Woonstad Rotterdam), Rotterdam
Aannemer: BAM Woningbouw Rotterdam
Aantal nieuwe woningen: 112
Oplevering: 2007 Type ingreep: samenvoegingen met volledige gevelrenovatie en balkonuitbreiding.
Opmerkelijk: de nieuwe houten kozijnen zijn gerealiseerd met financiële steun van het bureau Monumenten Rotterdam.
Project verscheen in: Jaarboek Architectuur in Nederland, 2007/08 Rotterdam, NAI uitgevers, 2008

© 2014 Vanschagen Architecten