Logo
Print this page

Schuilenburg, Amersfoort

Amersfoort is een gewilde provinciestad in Nederland. Toch zijn verbeteringen in de flats van de jaren '60 noodzakelijk om ze aantrekkelijk te houden voor de huidige en toekomstige bewoners.
In Schuilenburg hebben ruim 160 portiek- en galerijflats een flinke impuls gekregen. Het programma van de relatief ruime portiek- en galerijwoningen blijft gehandhaafd. De essentie van de aanpak is dat ze de betaalbaarheid van de woningen niet onder druk zet, maar dat ze veel effect heeft. De belangrijkste ingreep is het van voor naar achter doorbreken van de portiek- en galerijentrees. Dit kan door het opheffen van de garageboxen in de portiekflats en het realiseren van een uitbouw bij de galerijflat.
Twee vliegen worden in één klap geslagen en daarmee de complexen stevig op hun plek verankerd:

  • het realiseren van tweezijdig ontsloten entrees met een rechtstreekse verbinding met de groene buitenruimte, wat aanleiding is om daar een speelplek voor kinderen te maken;
  • opheffen van de lange donkere middengangen en het maken van goede doorzichten door de goed verlichte entrees heen, wat het veiligheidsgevoel versterkt.


Naast deze interventies bestaat de ingreep uit een verbetering van isolatie (gevel, dak en vloer), installaties, verbetering van de inbouw van de woningen, vervanging van kozijnen, balkon- en galerijhekken, het realiseren van een gelijkvloerse entree van de galerijwoningen en het plaatsen van zonnecollectoren. Al deze zaken zijn met een gerichte ingreep in de gevel (hekwerken en isolatie) en de entrees tot een logisch en aansprekend beeld aaneengesmeed. Het project laat zien dat met relatief bescheiden ingrepen een groot effect bereikt kan worden.


Opdrachtgever: Alliantie Eenvallei
Aannemer: Coen Hagedoorn Bouw bv
Oplevering: 2008

© 2014 Vanschagen Architecten