Logo
Print this page

Huizepatrimonium

Een voormalig bejaardentehuis is getransformeerd tot in een modern woon- en werkgebouw met een gemengd aanbod van woningen voor ouderen, andere huishoudens, voor werken aan huis gecombineerd met een buurtzaal, onderdak voor de wijkbewonersorganisatie en de buurtconciërges. Bij deze ingrijpende transformatie is de oorspronkelijke shake-hands architectuur gerespecteerd, en zijn hoge milieu-kwaliteiten gerealiseerd, zoals 250 m2 pv-zonne-panelen en een hoge geluids- en warmte-isolatie. De gerenoveerde en nieuwe woningen zijn ruim van opzet, variërend van 80 tot 160 m2 gbo. Vanwege de inventieve omgang met de mogelijkheden van het bestaande gebouw en de hoge gerealiseerde kwaliteit ontving het project de nrp-innovatieprijs 2003.

Opdrachtgever: Woningstichting Patrimonium te Amsterdam
Aantal nieuwe woningen: 76 en 2500 m2 verhuurbare ruimte
Opgeleverd: 2001
Type ingreep: transformatie van een voormalig bejaardentehuis

Winnaar van de Nationale Renovatie Prijs 2003, categorie 'Innovatie'.

© 2014 Vanschagen Architecten