Logo
Print this page

Het Oostblok reno en nieuwbouw

De portiekwoningen in het Heilige Land aan de rijksweg A13 stonden op de nominatie gesloopt te worden en te worden vervangen voor een grootschalig nieuwbouwblok omwille van de noodzakelijk geachte uitbreiding van het verzorgingscomplex Die Delfgaauwse Weije en de daarbij horende geluidseisen. Door interventie van bewoners is dit plan omgebogen tot een aanpak waar alle partijen optimaal bediend werden. Dit plan met als motto "verdichten en verparken" heeft uiteindelijk geleid tot een duurzaam ontwikkelde buurt met een goede mix van bestaande en nieuwe woningen, huur en koop in een op innovatieve wijze getransformeerde woonomgeving. Zowel het groot onderhoud als de toegevoegde nieuwbouw op de koppen van de portiekblokken maken onderdeel uit van dit vernieuwingsplan. Aan de noordzijde van het bouwblok in open verkaveling zijn twee maal drie gezinswoningen gerealiseerd en aan de zuidzijde 15 ruime liftontsloten driekamerappartementen. De portiekflats aan de Van Lodesteijnstraat, Hendrick de Keyserweg en het Oostblok, zelf zijn gerenoveerd. Intern zijn de woningen voorzien van nieuwe installaties. Het aanzien van de blokken is opgeknapt door een totale make-over door de toepassing van sterk uitkragende nieuwe dakvlakken, buitengevelisolatie in combinatie met gemetselde penanten gedragen op een betonnen plint met houten kozijnen, nieuwe balkonhekken en open gewerkte trappenhuizen. Deze ingreep laat het vernieuwde en het nieuwe samensmelten in een nieuw complex in een vernieuwde woonomgeving.
 
Opdrachtgever: Woonbron Delft/ Kristal Rijswijk/ gemeente Delft/ bewonersorganisatie
Aantal gerenoveerde woningen: 144 portieketagewoningen
Aantal nieuwe woningen: 6 parkwoningen en 15 appartementen
Specifieke procesonderdelen: transformatie van twee garageboxen tot ketelhuis tbv blokverwarming
Opgeleverd: 2000/ 2005
Type ingreep: volledige transformatie van een drietal bouwblokken
Kijk ook: Die Delfgaauwse Weije

© 2014 Vanschagen Architecten