Logo
Print this page

Hardenberg

De vernieuwing van de Kruserbrink is onderdeel van het centrumplan voor Hardenberg. Sloop-nieuwbouw van de naastgelegen buurt zette de toekomst van de Kruserbrink onder druk. Ingrijpende renovatie heeft de woningen weer geschikt gemaakt voor een tweede leven als betaalbare gezinswoning in een ruime, groene omgeving. De woningen worden voorzien van nieuwe installaties en sanitair; de gevels en daken worden vernieuwd en geïsoleerd; de begane grond krijgt een ruime uitbouw. Deze renovatie wordt uitgevoerd in bewoonde staat. Het inbouwpakket is per woning toegesneden op voorkeuren van de bewoners. Voor de drie portiekflats langs de Vecht zijn de mogelijkheden van transformatie en van sloop-nieuwbouw onderzocht. De verbetering van de relatie met de Vecht is in beide strategieën een belangrijk motief. Bij transformatie wordt met een mix van renovatie en nieuwbouw ingezet op een woonprogramma voor senioren. Sloop-nieuwbouw gaat juist uit van eengezinswoningen. De nieuwe verkaveling vormt een geleidelijke overgang tussen de vernieuwde Kruserbrink en de nieuwbouw van de naastgelegen Marslanden.
 
Opdrachtgever: Beter Wonen Vechtdal, Hardenberg
Aannemer: Brands Bouw, Emmen
Aantal woningen: 64 eengezinswoningen (reno), 96 portiekflats
Status: opgeleverd 2006
Type ingreep: renovatie, transformatie/sloopnieuwbouw, aanpak

© 2014 Vanschagen Architecten