Logo
Print this page

Die Delfgaauwse Weije

De wijk ‘Die Delfgaauwse Weije’, gebouwd in 1955 en ontworpen door Van Embden, is een goed voorbeeld van integratie van stedenbouw, architectuur en volkshuisvesting. 50 jaar na de bouw, was de wijk door slijtage en door veranderde opvattingen en normen verouderd. Om draagvlak bij de bewoners te creëren is in 1998 een plan voor de Die Delfgaauwse Weije ontwikkeld waarin een oplossing werd geboden voor een groot aantal problemen die de bewoners met de planvorming tot dan toe hadden.
 
Het belangrijkste doel van de herstructurering was om de toekomst van de verzorgingsflat Die Delfgaauwse Weije voor huidige en toekomstige ouderen in deze en de omringende wijken veilig te stellen. Om van deze flat een modern woon-/ voorzieningencomplex te maken is verdichting van zorgwoningen rondom de bestaande flat noodzakelijk en tegelijkertijd een alternatief wijkgericht voorzieningenpakket in het voormalige verzorgingstehuis.
Als tweede doel is gesteld het aantal grote woningen voor huishoudens met kinderen in de bestaande voorraad en de nieuwbouw toe te voegen omdat de wijk uitermate geschikt is voor kinderen, en er voor de ontwikkeling van de plannen een groot tekort was aan deze woningen aangezien de bestaande portiekwoningen niet geschikt waren voor deze groep huishoudens.
In de flat is gedurende het proces een scala aan voorzieningen terecht gekomen. Een kinderdagverblijf, buurthuis, zorgpunt, een beschermd wonen complex en een fysiotherapeut hebben onderdak gevonden in de onderbouw van de flat. De woningen in de bovenbouw zijn deels samengevoegd en hebben deels een groot onderhoud beurt gekregen.
 
Opdrachtgever: Kristal Amsterdam
Opgeleverd: 2003-2005
Type ingreep: renovatie/nieuwbouw
Kijk ook: Het Oostblok reno en nieuwbouw

© 2014 Vanschagen Architecten