Logo
Print this page

Complex 50 en 117 Osdorp

Een ingrijpende transformatie heeft de positie van de complexen 50 en 117 in het Zuidwest Kwadrant in Amsterdam-Osdorp gewijzigd. Van het slechtste deel van de wijk is het nu één van de meeste gewilde woonplekken voor de Osdorp-bewoners. Portiekflats zijn omgebouwd tot grote begane-grondmaisonettes en galerij-ontsloten gelijkvloerse woningen. Op het dak zijn maisonnettes toegevoegd. De gehandhaafde portiekwoningen zijn geheel vernieuwd en vergroot en voorzien van een nieuw balkon. De gevel is met respect voor de oorspronkelijke architectuur geheel vernieuwd. De gridstructuur neemt moeiteloos de nieuwe elementen als galerijen, balkons, nieuwe puien en poort op. Nieuwe grote poorten verbinden de woningen met het ernaast gelegen park. De binnentuinen worden begrensd en behoren exclusief aan de bewoners van de flats. Dit oorspronkelijke portiekcomplex biedt nu een goed en betaalbaar aanbod van woningen voor ouderen, grote huishoudens en ook kleinere huishoudens. Juist naast de grote sloop-nieuwbouw ingrepen in het gebied is dit aanbod cruciaal voor de bewoners en voor het welslagen van de vernieuwingsoperatie. Het project ontving de nationale renovatieprijs 2001.
 
Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Het Oosten en Woningstichting Patrimonium
Aantal nieuwe woningen: 400
Opgeleverd: 2000-2004
Type ingreep: woningverbetering, transformatie en nieuwbouw (optoppen)
Winnaar van de Nationale Renovatie Prijs 2001, categorie 'Woningbouw Renovatie'.

© 2014 Vanschagen Architecten