Logo
Print this page

Stadsmuseum Woerden

SWW( thans GroenWest) te Woerden heeft Van Schagen architekten gevraagd een idee te leveren voor een vernieuwde invulling van de lokatie in de binnenstad van Woerden ingesloten tussen de Havenstraat, Groenendaal en het Kerkplein. Op deze compacte en beladen plek in de binnenstad zijn vele belangen met een rake invulling te dienen. Zo kan het huidige stadsmuseum, gevestigd in het voormalige stadhuis, uitbreiden, ontwikkelt de gemeente extra multfunctionele ruimte, krijgt het ‘gildepoortje’ een prominente plek in de binnenstad en verbeterd de routing in de binnenstad vanwege de aanvulling op het culturele en commerciele programma aan de Havenstraat en Groendaal; Bovendien kunnen een aantal zwaar gehavende profielen weer in ere hersteld worden zoals de havenstraat met haar aangeplakte gaanderij en dito jaren 70 verlichtingarmaturen, biedt het parkeerterreintje aan Groenendaal ruimte om aanvullend programma te ontwikkelen en is de bibliotheek aan de zijde van Groenendaal/ Havenstraat toegankelijker te maken. Het verplaatsen van programma naar de bibliotheek in combinatie met het opener en toegenkelijk maken van de begane grond aan de Groenendaalzijde kan bijdragen aan het versterken van de gewenste levendige routing; Door programma te ontwikkelen op het huiduige parkeerterreintje aan Groenendaal, tegelijkertijd een aansluiting te zoeken met het huidige woongebouw, de voormalige Mariaschool en een andere invulling van de begane grond van de voormalige school doet zich de mogelijkheid voor bovenstaande problemen om te zetten in kansen; Door een koppeling te maken tussen het stadsmuseum en de Mariaschool kan het museum in die richting uitbreiden.
 
Opdrachtgever: Groenwest te Woerden (toen SWW)
Aantal nieuwe/gerenoveerde woningen: 22 - 26
Aantal m2 verhuurbare ruimte: 545 - 750 m2
Type ingreep: binnenstedelijke invulling met een combinatie van gevelrenovatie, groot onderhoud, restauratie en nieuwbouw.

© 2014 Vanschagen Architecten