Logo
Print this page

Flat 40 'De Grift' - Nijenheim, Zeist

Het plan van Van Schagen architekten om de bestaande flat 40 te transformeren speelt in op de bestaande karakteristieken van de flat . De robuuste kwaliteiten van het casco worden hierbij hergebruikt en opnieuw zichtbaar gemaakt. Tegelijkertijd leent de architectuur van de industriële woningbouw uit 1970 (ontwerp architectenbureau Zanstra, Gmelig Meyling en De Clercq Zubli uit Amsterdam) zich goed voor aanpassingen en ingrepen in het bestaande ontwerp. Exacte kopieën van de flat zijn immers ook op andere plaatsen in de wijk maar ook op vele plaatsen elders in het land te vinden. Een unieker imago en een verbetering van de aansluiting op de bestaande woonomgeving, die tevens wordt vernieuwd, was hier dan ook gewenst. De geplande twee extra lagen met dakwoningen onderstrepen de richtingen van de bestaande haken van de flat. De nieuwe toe te voegen nieuwbouw wordt zorgvuldig ingepast in de bestaande orthogonale stedenbouw.
 
Er ontstaat een nieuw complex van in totaal 100 woningen, bestaande uit nieuwbouw (30) en renovatiewoningen (70), rijk aan differentiatie, koop en huur. De begane grond van het complex verdient tevens speciale aandacht. De groene kwaliteit van de Biltse Grift zal door het maken van brede doorzichten in de plint van het gebouw ook aan de parkeerzijde van de flat duidelijk zichtbaar en ervaarbaar worden. Tevens worden de entrees vergroot, zichtbaarder en representatiever gemaakt. Er is in de plint tevens ruimte vrijgemaakt voor verhuurbare- en collectieve ruimtes.
 
Opdrachtgever: Seyster Veste
Aantal gerenoveerde woningen: 70
Aantal nieuwe woningen: 30
Oplevering: eind 2011- begin 2012

© 2014 Vanschagen Architecten