Logo
Print this page

Indische Buurt, Ambonplein eo

Vrijwel de gehele bebouwing van de Ambonpleinbuurt in de Indische Buurt in Amsterdam stamt uit de stadsvernieuwingsperiode van de jaren '70 en '80. Nu, 25 jaar later, is een deel van deze bebouwing sleets aan het worden en komen mankementen aan het licht. Ruimte voor grootschalige ingrepen is er niet en dat is, gezien de kwaliteit van gebouwen en woningen, ook niet noodzakelijk. Het probleem in de Ambonpleinbuurt en daarmee in vele gebieden die uit de jaren '70 en '80 zit in de aansluiting van gebouw op haar omgeving. In de stadsvernieuwingsperiode is te veel vanuit de kwaliteit van de woning ontworpen en is de kwaliteit van de stad veronachtzaamd. Dat moeten we nu soms bezuren. Toch zijn deze omissies vaak relatief eenvoudig weer te repareren. Daarom hebben wij in opdracht van Ymere en Eigen Haard een kaartenbak van ingrepen gemaakt die breed inzetbaar is in deze en andere buurten. Ook voor overleg met bewoners en evt. gemeente is de kaartenbak uitermate eenvoudig te gebruiken. De kaarten zijn gegroepeerd rondom de zes voor dit type buurt relevante onderwerpen:verbetering uitstraling en samenhang blokken

  1. verbetering uitstraling en samenhang blokken
  2. verhogen beeldkwaliteit balkonhekken
  3. verbeteren overgang omgeving-plint
  4. verfraaien trappenhuis 
  5. bedrijfsruimten op de begane grond
  6. benutten potenties (duurzame daken of optoppen)

Voor alle blokken zijn voorzetten gedaan voor de juiste mix van ingrepen en voor een enkele daarvan zijn impressies gemaakt. Het is nu aan Ymere en Eigen Haard om met de kaartenbak in de hand de uitvoering ter hand te nemen.

Opdrachtgever: Ymere en Eigen Haard

© 2014 Vanschagen Architecten