Welschen 7

Rotterdam

Rotterdam

Foto van de gerenoveerde welschen in rotterdam.
nieuwe situatie
Opdrachtgever
Woning Bedrijf Rotterdam (nu Woonstad Rotterdam)
Aannemer
Ballast Nedam
Aantal nieuwe woningen
450
Opgeleverd
1993
Type ingreep
Volledige transformatie van 14 bouwblokken

In de jaren 80 van de vorige eeuw speelde in Rotterdam renovatie in de vooroorlogse woningvoorraad als ingreep tussen onderhoud en nieuwbouw een belangrijke rol, omdat op die manier goede en goedkope woningen te realiseren waren. Voor Kleinpolder in Overschie borrelde als een van de eerste vroeg naoorlogse wijken de vraag op in hoeverre renovatie noodzakelijk was en in hoeverre dat zou leiden tot een acceptabele kostenkwaliteit verhouding, dan wel men moest overgaan tot sloop. Er werd besloten het complex Welschen 7 te renoveren en ter compensatie andere delen van de wijk te onderhouden of te slopen. Het planteam Welschen 7 startte in 1989. In het najaar van 1990 werd met de bouw begonnen en in 1993 werden de laatste woningen opgeleverd.

Het vernieuwde Welschen 7 is uitgewerkt op een manier die goed past in het stedenbouwkundige concept van Stam-Beese. De liften zijn op de koppen van de blokken gesitueerd nabij de groenstroken. De gezinswoningen met tuinen zijn aan de binnenzijde van het complex gesitueerd. De ouderen zitten zo op de meest levendige plekken vlakbij de voorzieningen, de huishoudens met kinderen in het rustige deel.
De grote vier en vijf kamerwoningen zijn gerealiseerd door drie boven elkaar gelegen flats samen te voegen tot twee maisonnettes. De woningen op de begane grond hebben een tuin. De lift is op de bestaande fundering, in het blok geplaatst. Per lift, in combinatie met aan de gevel opgehangen korte galerijen, worden 14 woningen ontsloten. Op de bovenste laag, boven de drie flats die samengevoegd zijn tot twee maisonnettes, zijn grote drie en vier kamerwoningen gerealiseerd door de bestaande woningen horizontaal samen te voegen.

Winnaar van de Nationale Renovatie Prijs 1993, categorie ‘Woningbouw Renovatie’

 In 1993 is er een boek uitgegeven door het Gemeentelijk Woningbedrijf Rotterdam: ‘Welschen 7’, uitgeverij 010 Rotterdam, ISBN 90-6450-185-8 en in 2006 is er een boek verschenen ter ere van 12,5 jaar Welschen 7: ‘Grootschalig maar subtiel – Onderzoekend ontwerpen aan naoorlogse wijken’, ISBN 978-90-809679-5-3

luchtfoto van de oude situatie van welschen 7 in rotterdam.
luchtfoto oude situatie
Luchtfoto van de Welschen na de renovatie in rotterdam.
nieuwe situatie
Foto van de kopgevel van een van de gerenoveerde woongebouwen van welschen in rotterdam met een man op het balkon
Foto van de renovatie van de welschen in rotterdam met een doorbroken vloer en een man die aan het werk is

Het Welschen 7 project was uiteindelijk bedoeld om bewoners, raadsleden, corporaties en vooral het rijk duidelijk te maken dat de bestaande casco’s en het stedenbouwkundige skelet van Kleinpolder de moeite waard waren om te renoveren en opnieuw in te richten.

Foto van de renovatie van welschen 7 in rotterdam met de geraamtes van oude blokken ertussen en spelende jongetjes ervoor op het gras
gebied tussen de blokken met typerende geraamtes