Welschen 2

Rotterdam

overzicht langsgevel
overzicht langsgevel
Opdrachtgever
Woonstad Rotterdam, Pameijer
Aannemer
Slokker-bouwgroep Breda
Aantal woningen
307
Jaar opgeleverd
2022
Type ingreep
gefaseerde renovatie

Welschen 2 wordt op hoog niveau getransformeerd. Het nieuwe programma bestaat uit verbeterde portiekwoningen, liftontsloten appartementen, grote gezinswoningen én kleine appartementen voor begeleid wonen. Deze Pameijer-woningen zijn deels geclusterd, maar liggen gespikkeld door het complex. Gekoppeld hieraan is er het buurtsteunpunt, een open huiskamer voor iedereen, inclusief eigen buurttuin.
De karakteristieken van het bestaande casco zijn de dragers van de vernieuwing. Zo kunnen nieuwe balkons en galerijen aan de gevels worden gehangen; het is een flexibele bouwsteen door het hele plan. De portieken zijn de tweede drager. Van hieruit worden alle woningen, galerijen en bergingen ontsloten. De portieken vormen ook de schakel met de woonomgeving, zowel aan straat- als tuinzijde. In de architectuur spelen de portieken weer hun oorspronkelijke, ritmerende rol.
De woonomgeving vormt de derde drager. De ruimten tussen de gebouwen worden sterk vergroend. Daarmee wordt het contrast tussen straat en tuinzijde verzacht en wordt de aansluiting op de randen rond de buurt minder indifferent. De overgangen tussen privé buitenruimten, de entrees en openbaar gebied worden zorgvuldig vormgegeven. Op deze wijze wordt het gemixte programma optimaal ingebed in een rijke woonomgeving. Qua architectuur is ingezet op een metselwerkarchitectuur met behoud van de ornamentiek die de oorspronkelijke betonarchitectuur kenmerkte. De oorspronkelijke geleding ter plaatse van de portieken is hersteld. Deze geleding wordt extra geaccentueerd door terugbrengen van de dakrand, ornament, luifels en verlichting. De blokken zijn rondom hoogwaardig geïsoleerd en scoren in thermische- en onderlinge geluidsisolatie vergelijkbaar met nieuwbouw.

langsgevel met balkons
langsgevel met opgehangen balkons
kopgevel met entree
kopgevel met entree

Het bestaande casco is de drager van de vernieuwing.

Hergebruik casco drager van de vernieuwing en verduurzaming
het casco als flexibele bouwsteen
Hergebruik, verduurzaming en vergroten van het wooncomfort
de balkons worden bevestigd
Duurzaamheid en hergebruik van bestaande gevel. Opgehangen nieuwe balkons
de balkons hangen aan de dragende gevel
Welschen 2 renovatie balkons aan dragende gevel verduurzaming wooncomfort
nieuwe ruimere balkons met verwijzing naar oorspronkelijke ornamentiek
ruimtelijk effect bouwblokken
De opzet van de bouwblokken geeft ruimtelijk effect
langsgevel met balkons
langsgevel met balkons
interieur trappenhuis met kunstwerk
interieur trappenhuis met kunstwerk
welschen is volop in beweging
welschen is volop in beweging, de bruggen zijn geplaatst