Westwijk

Vlaardingen

Vlaardingen

wijkaanzicht van de westwijk in vlaardingen na de renoavtie met zonnepanelen op de daken en auto's in de voortuinen
nieuwe situatie
Opdrachtgever
Waterweg Wonen, Vlaardingen
Aantal nieuwe woningen
168
Oplevering
2002-2003
Type ingreep
Sloop van galerijflats en nieuwbouw van eengezinswoningen, ontwerp voor woninguitbreiding door middel van nieuwe dakopbouwen

De nieuwbouw van eengezinswoningen in de vroeg-naoorlogse Zuidbuurt van Vlaardingen-Westwijk is zorgvuldig ingepast in de bestaande stedenbouwkundige structuur. Hierdoor bleven bestaande kwaliteiten van de wijk overeind en ontstond er een eenvoudig ensemble van nieuwbouwblokjes met eengezinswoningen tussen de bestaande galerijflats. Een bestaande groenstrook is verkleind, maar gehandhaafd als structurerend element. Hiermee werd het mogelijk om 168 woningen in twee en drie lagen terug te bouwen op de plaats van oorspronkelijk 180 flats.

In de gevelcompositie van de woningen is met een denkbeeldige gridstructuur van metselwerk en gaten aansluiting gezocht bij het betonraster van de gehandhaafde galerijbokken. Om het uitzicht vanuit de gehandhaafde galerijblokken op de laagbouw interessant te maken is sedem op de daken aangebracht en zijn daklichten toegepast, waarop ook zonneboilers zijn bevestigd.
In 2005 zijn de eerste bewoners van de nieuwbouw toe aan een nieuwe stap in hun wooncarrière en benaderen zij de gemeente met een verzoek voor een dakopbouw. Om de stedenbouwkundige opzet en architectuur van de nieuwbouw te waarbogen vraagt de gemeente Vlaardingen aan Van Schagen architekten een ontwerp te maken voor de dakopbouwen om de bewoners tegemoet te komen en ‘wildgroei’ te voorkomen. De dakopbouwen zelf zijn ontworpen als tuinhuisjes in het daklandschap. De keuze uit verschillende modellen speelt in op het speelse karakter. Er is gekozen voor prijsbewuste en traditionele details en materialen waardoor de kwaliteit van de uitvoering beter te garanderen is.
Begin 2008 is de eerste dakopbouw opgeleverd.

wijkaanzicht van de westwijk in vlaardingen tijdens de verbouwing met steigers om de gebouwen en een goede blik op de tuinen
in aanbouw
De bestaande situatie van de Westwijk in Vlaardingen als schets in vogelvluchtperspectief
bestaande situatie
De nieuwe situatie van de Westwijk in Vlaardingen als schets in vogelvluchtperspectief
nieuwe situatie
aanzicht van een van de nieuwe woonblokken in de westwijk in vlaardingen met op de voorgrond aan speeltuin en een grasveld
kopgevel van een van de nieuwe woonblokken in de westwijk met een lage heg eromheen
aanzicht op de achterkant van een van de nieuwe woonblokken in de westwijk in vlaardingen met zicht op de begroeide achtertuinen
aanzicht van twee woningen in de gerenoveerde westwijk in vlaardingen met veel groen in de wijk en een lantaarnpaal naast het huis

Zorgvuldige inpassing op alle schaalniveaus.

wijkaanzicht van de nieuwe huizenblokken met zonnepanelen in de westwijk in vlaardingen met auto's en fietsers in de straat
schuinboven aanzicht op de nieuwe huizenblokken in westwijk in vlaardingen met de achtertuinen naar elkaar toe en en blauwe auto op de voorgrond en zonnepanelen op het dak