Boerhaavewijk

Haarlem

Haarlem

aanzicht van de plint van een flat in de boerhaavewijk na renovatie met een groepje buurtbewoners wandelend ervoor op de stoep
de vernieuwde entrees
Opdrachtgever vooronderzoek
Elan Wonen
Opdrachtgever DO-uitvoering
Hemubo Almere
Aantal woningen
10 plintwoningen, 30 bovenwoningen,
Specifieke elementen
Balkonuitbreiding, vides, entreeā€™s
Periode
2010 voorstudie. Uitvoering fase 1 en fase 2 2013-2014

De Boerhaavewijk wordt stap voor stap vernieuwd. Wij onderzochten de toekomstwaarde van de portiekflats en concludeerden met Elan Wonen: een gerichte ingreep in de plint, gecombineerd met groot onderhoud van de woningen boven is optimaal. Hierdoor worden de grootste minpunten (dichte plint, krappe entrees, slechte inbedding in woonomgeving) opgelost en wordt de waardevolle woningvoorraad (ruime, betaalbare flats, deels liftontsloten) behouden. De ingreep in de plint sluit aan bij de verdere vernieuwingsplannen voor de buurt: het maken van gesloten bouwblokken van eengezinswoningen tussen de portiekflats in. Zo ontstaat er een wereld van straten, stoepen en tuinen.
In de plint zijn woningen gemaakt, met een eigen voordeur aan de straat. De lage begane grond wordt gecompenseerd door een dubbelhoge vide aan de tuin. Maximaal licht en zicht op het groen.
De krappe entrees zijn uitgebouwd zodat er een ruime hal ontstaat. De bestaande spiltrappen (effect van een liftbijplaatsing in de jaren 90) landen nu niet meer zomaar op het trottoir, maar worden in de nieuwe hal opgenomen. Hoewel architectonisch niet moeders mooiste, met behoud van deze trappen konden ook de aanwezige liften worden gehandhaafd. De woningen boven zijn in bewoonde staat gerenoveerd: nieuwe puien, installaties, badkamers, keukens. Alle woningen kregen een ruimer balkon aan de tuinzijde; uitkragend over de bestaande constructie.
Het vooronderzoek voerden we uit voor Elan Wonen. De planontwikkeling deden wij in opdracht van Hemubo, de uitvoerend aannemer. Zo konden ontwerp, maakbaarheid en uitvoeringssnelheid in onderlinge samenhang worden ontwikkeld.

foto van de boerhaavewijk voor de renovatie
bestaande situatie
Foto van de gerenoveerde boerhaavewijk in haarlem
nieuwe situatie
foto van de boerhaavewijk voor de renovatie
oude situatie
Foto van de gerenoveerde boerhaavewijk in haarlem
nieuwe situatie
Foto van de gerenoveerde boerhaavewijk in haarlem
nieuwe situatie roordastraat
Foto van de gerenoveerde boerhaavewijk in haarlem
bestaande trap in nieuwe entreehal
Foto van de gerenoveerde boerhaavewijk in haarlem
plintwoning met dubbelhoge ruimte

De lage begane grond wordt gecompenseerd door een dubbelhoge vide aan de tuin.

plattegrond van de boerhaavewijk in de nieuwe situatie na de renovatie
wijkoverzicht