Verfdoos

Amsterdam-Slotermeer

Amsterdam-Slotermeer

Foto van het gerenoveerde verfdozen in amsterdam
nieuwe situatie
Opdrachtgever
Kristal Projectontwikkeling
Aantal woningen
93
Oplevering
2009
Type ingreep
Woningverbetering, transformatie en nieuwbouw (uitbouw begane grond)

De Verfdoos, een complex van twee kleurrijke woonblokken uit 1954 aan de Slotermeerlaan in Amsterdam-Slotermeer is ingrijpend gerenoveerd. Het ontwerp gaat uit van de transformatie van portiekwoningen tot galerijflats en samenvoeging tot grote woningen. Na oplevering biedt de Grote Verfdoos ruimte aan grote gezinnen, starters en een klein aantal rolstoelwoningen. De Kleine Verfdoos richt zich op ouderen (WIBO). De bedrijfsruimten in de plint zijn opengehouden tijdens de uitvoering en de huren blijven laag omdat ze in een belangrijk aanbod voorzien voor de prijsbewuste bewoners van de buurt. Omdat de kwaliteit vergelijkbaar is met nieuwbouw wordt de exploitatieperiode met vijftig jaar verlengd. De woningen blijven in de categorie sociale huur. De transformatie wordt gecombineerd met het herstel van de cultuurhistorische waarde en het toepassen van milieubesparende maatregelen zoals de aanleg van stadsverwarming.

De redenen voor behoud zijn vooral de architectuur en woningkwaliteit. Opvallend aan het complex zijn de overstekende betonjukken waarop het complex rust en de vrije gevelcomposities met gekleurd glas. Verder valt ook de toepassing van de doorzonwoning op, iets wat tamelijk uitzonderlijk is bij portiekflats. In de architectonische waarderingskaart van de Welstandsnota wordt het complex gewaardeerd als van architectonisch topwaarde en van stedenbouwkundig hoge waarde. De architect van de Verfdoos, Allert Warners, had in zijn eerste ontwerp bedacht het overstek aan alle kanten toe te passen maar om economische redenen zijn de portiekzijdes vlak uitgevoerd met losstaande bergingen voor de gevels waardoor deze een ‘achterkantsfeer’ uitademen. In het ontwerp van de transformatie wordt gekozen voor een restauratieve aanpak van de balkonzijde en kopgevels terwijl de portiekzijde wordt benut voor de programmatische ingrepen. De volledig vernieuwde woningen behouden het oorspronkelijke doorzon karakter. Doel is om de portiekzijdes tot tweede voorkant te maken, de oorspronkelijke kwaliteiten overeind te houden en de transformatie op een heldere manier te verbeelden.

Genomineerd voor de Geurt Brinkgreve Bokaal 2009

oude archieffoto van een van de verfdozen gebouwen die staan in amsterdam
oude situatie
oude archieffoto van de verfdozen gebouwen die staan in amsterdam
beide verfdozen
de verfdozen gebouwen voor de renovatie in amsterdam
bestaande situatie
een van de verfdozen, gebouwen in amsterdam, na de renovatie
nieuwe situatie

Vanschagen Architecten heeft Kozijnindelingen, dakkapellen, dakgoten, tuinmuurtjes en kleuren zo veel mogelijk weer in oude luister hersteld of teruggebracht.

Foto van het gerenoveerde verfdozen in amsterdam
iconische verfdozen gerenoveerd
Foto van het gerenoveerde verfdozen in amsterdam
de galerij