Tuinstadwijk

Leiden

Leiden

Koninginnelaan gevel na renovatie met bewoners
koninginelaan na renovatie
Opdrachtgever
Vof Tuinstadwijk: Heembouw en Dura Vermeer
Eigenaar woningen
De Sleutels
Realisatie
2013 – 2014
Kosten
€50.000 per woning
Aantal woningen
250

Groot onderhoud van 250 woningen in de Tuinstadwijk heeft tot het herstel van het tuinstedelijk karakter geleid van de wijk. Eenvoudige middelen zoals uitgekiende kozijnindelingen, doordachte kleurtoepassingen, verkleining van dakkapellen en herstel van tuinmuurtjes hebben tot dit resultaat geleid. Het grote onderhoud had in eerste instantie tot doel het noodzakelijke onderhoud uit te voeren en de energielasten flink te verlagen. In een ketensamenwerking met twee aannemers en hun toeleveranciers is dit idee in kort tijdsbestek omgezet in daadwerkelijke uitvoering. In 2012 startte de planontwikkeling, voor de zomer van 2014 is de laatste woning opgeleverd!

De Tuinstadwijk is één van de eerste grotere sociale woningbouwinitiatieven in Leiden geweest.
Anno 2013 is de wijk aan een opknapbeurt toe vanwege noodzakelijk onderhoud en een warmte-isolatie die te wensen overlaat. De intentie van de opknapbeurt is ook de oorspronkelijke architectonisch-stedenbouwkundige rijkdom zo veel als mogelijk weer terug te brengen waarbij tegelijkertijd recht wordt gedaan aan hedendaagse wensen ten aanzien van comfort, onderhoud en techniek. De belangrijkste ingrepen zijn de kozijnvervanging, vernieuwing van dak en dakkapellen en herstel van de gevels en de tuinmuren.
De uitvoering van het groot onderhoud is in handen geweest van de Vof Tuinstadwijk een gelegenheidscombinatie van Dura Vermeer Hydra Bouw uit Rotterdam en Heembouw Noordwijkerhout. Nadat De Sleutels het programma van de ingreep had vastgesteld op twee A4-tjes is de Vof verantwoordelijk geweest voor de planontwikkeling en –uitvoering. Dit betekende ook dat Vanschagen architecten in opdracht van de Vof, de plannen heeft uitgewerkt in een definitief ontwerp. Werktekeningen daarentegen zijn vooral door de ketenpartners van de Vof uitgewerkt, waarbij de rol van Vanschagen architecten die van controleur van de architectonische kwaliteit en samenhang was.
Een relatief bescheiden ingreep (ca. 50.000 euro per woning aanneemsom ex. btw incl. voorbereidingskosten) heeft positief effect gehad op de onderhoudsbehoefte, het energieverbruik en vooral ook op de verschijningsvorm. Met de ingrepen in kozijnen, gevel en dak heeft de Tuinstadwijk een geheel ander en tegelijkertijd vertrouwd beeld gekregen. Het tuinstadkarakter is weer in ere hersteld.

bestaande situatie van de gevel van een woning in de tuinstadwijk met ervoor fietsen
bestaande situatie
nieuwe gevel van een huis in de tuinstadwijk na renovatie
nieuwe situatie
oorspronkelijk situatie van de huizen aan de kastanjekade in de tuinstadwijk met oude auto's en bomen
oorspronkelijk situatie Kastanjekade

Belangrijkste ingrepen zijn de kozijnvervanging, vernieuwing van dak en dakkapellen en herstel van de gevels en de tuinmuren.

gerenoveerd dak van een woning in de tuinstadwijk
gerenoveerd dak
hyacintenstraat in de tuinstadwijk in gerenoveerde situatie met een bewoonster
hyacinthenstraat nieuw
ontwerpschets voor woningverbetering in de tuinstadwijk in leiden
ontwerpschets
plattegrond tuinstadwijk met plannen
plattegrond ruinstadwijk