Torens

Amsterdam

Amsterdam

Statenjachtstraat nieuw
Opdrachtgever:
Eigen Haard
Gebruikers:
sociale woningbouw, doelgroep senioren
Constructeur:
Pieters Bouwtechniek
Bouwfysisch adviseur:
Ingenieursbureau Deuring
Installatie adviseur:
Mabutec
Kostendeskundige:
Scope
Stellingweg bestaand:
160 2k woningen, nieuw 57 2k en 3k woningen
Statenjachtstraat bestaand:
112 2k woningen, nieuw 49 2k en 3k woningen
Groot onderhoud en nieuwbouw

Na zorgvuldig onderzoek naar de kansen en mogelijkheden voor behoud van de twee woontorens heeft Eigen Haard besloten beide woontorens te renoveren en te behouden voor de oorspronkelijke doelgroep, senioren. Daarnaast heeft Eigen Haard de kans om nieuwbouw toe te kunnen voegen omarmd. Door deze toevoeging ontstaat investeringsruimte waardoor de wensen met betrekking tot het verbeteren van duurzaamheid, uitstraling, comfort en veiligheid op een hoogwaardige wijze kunnen worden ingelost.
Niet alleen de voormalige hoofdentree wordt aangepakt en gaat van een houten keet naar een twee verdiepingen hoge, overzichtelijk glaspaleis, het toegenomen aantal woningen maakt het wenselijk, c.q. mogelijk een tweede hoofdentree te introduceren. Hierdoor is de oorspronkelijke achterkant van beide gebouwen een plek geworden waar leven is. Dit tezamen met bescheiden extra of nieuw programma, resulteert in een begane grond die qua gebruik en beeld de anonimiteit van zich afgeschud heeft.
Door de vier naar binnen gekeerde hoeken vol te bouwen ontstaat een krachtig volume, waarin het oorspronkelijke gebouw voor een groot deel in verdwijnt. Feitelijk leidt deze toevoeging tot een totale conversie. Procesmatig biedt het voordelen, omdat de huidige bewoner de mogelijkheid geboden kan worden door te verhuizen naar een nieuwbouwwoning waarmee de mate van overlast beperkt kan worden.
Al met al een voorstel waarmee Eigen Haard denkt Amsterdam Noord twee toekomstbestendige woongebouwen te kunnen bieden.

Stellingweg bestaand
Stellingweg nieuw
Stellingweg bestaande programma in de plint
Stellingweg nieuw programma in de plint
Statenjachtstraat nieuwe entree

Rehabilitatie van twee woontorens.

bestaande corridor
nieuwe corridor

Wil je meer weten of heb je vragen over deze project, neem dan contact op met Hans Meijer.