Sagenbuurt

Rotterdam

Rotterdam

aangezicht van een deel van een van de gerenoveerde woongebouwen in de Sagenbuurt in Rotterdam in Oud Ijsselmonde
nieuwe situatie
Aantal woningen per fase
56 eengezinswoningen in fase 1, 138 meergezinswoningen in fase 2
Opdrachtgever
Woningbron, Rotterdam
Uitvoering fase 1
Giesbers Rotterdam
Uitvoering fase 2
Zwaluwebouw Lage Zwaluwe

In de Sagenbuurt, in Oud IJsselmonde Rotterdam, staan 373 woningen van corporatie Woonbron.
De woningen uit halverwege jaren vijftig maken deel uit van een bijzondere tuinstedelijke verkaveling. Allemaal hebben ze zowel voor- en achtertuinen als paden. Architectonisch is er sprake van een sterk samenhangend ambachtelijk beeld van metselwerk en beton. De woningen waren toe aan een flinke verbeterbeurt.
Na studie in twee etappes (2008 en 2009; door crisis helaas geen aanpassingen in woonprogramma), verricht door ons bureau, is een aanpak geformuleerd die door Woonbron is opgedeeld in 4 fasen.

De eerste en tweede fase (294 woningen) zijn inmiddels uitgevoerd. Met de renovatie zijn de volgende doelen bereikt: Nieuwe galerij en balkonhekken, isolerende gevelbekleding, -kozijnen, -dak en dakkapellen, MV. Dit alles met behoud van het huidige ambachtelijke beeld van metselwerk en beton. De gemiddelde labelsprong is van F/G naar B.

Beeld en details van de buurt zijn bijzonder. De woningen zijn bescheiden van afmeting en bewoners blijven tijdens het renoveren in de woning wonen. Deze argumenten hebben in beide fasen geleid tot een schilaanpak van buitenaf. Er is gekozen voor minerale metselwerkstrips en stuc op isolatie om hiermee het bestaande beeld te versterken. In fase twee zijn de ervaringen verwerkt van fase 1. In tegenstelling tot fase 1, waar de kozijnen werden geïsoleerd en gerepareerd, zijn in fase 2 de nieuwe kozijnen uitgevoerd in kunststof. Dat is goedkoop, scheelt onderhoud en beperkt bewonersoverlast. Hoewel nog steeds voldoende valt aan te merken op het aanzicht van kunststof kozijnen, misstaan ze hier niet. Dat komt omdat de neggemaat bij de aansluiting van metselwerkgevel en kozijnen door de buitenisolatie is toegenomen. Hierdoor ogen de nieuwe kozijnen relatief slank.

Zoals opgemerkt: de eerste twee verbeterfasen zijn inmiddels gerealiseerd. Fase 1, bestaand uit 56 eengezinswoningen (2 types) is verspreid over twee locaties, en in 2013 opgeleverd. Fase twee, bestaand uit 138 meergezinswoningen, is  halverwege 2014 gereedgekomen. Beide projecten zijn in bewoonde toestand uitgevoerd. Voor de volgende twee fasen is helaas nog onduidelijk wat er gaat gebeuren. Er is bij Woonbron twijfel over de waarde van behoud en renovatie. De tijd zal het leren.

Oud aanzicht in 1959 van de huizenblokken in de Sagenbuurt in Rotterdam voor de renovatie
oude situatie
Oud aanzicht in 1959 van de huizenblokken in de Sagenbuurt in Rotterdam voor de renovatie

Fase 2

Zijaanzicht van een van de huizenblokken in de sagenbuurt in Rotterdam
nieuwe situatie fase 2
Oud aanzicht van de delen van de huizenblokken met trappen in de Sagenbuurt in Rotterdam voor de renovatie
bestaande situatie
Oud aanzicht van de delen van de huizenblokken met trappen in de Sagenbuurt in Rotterdam voor de renovatie
Zijaanzicht van een van de kopgevels van een van de huizenblokken in de sagenbuurt in Rotterdam na renovatie met rode deuren en groene details
nieuwe situatie kopgevel
Aanzicht van een kopgevel met trappen en een schuurtje ernaast van een van de gerenoveerde huizenblokken in de Sagenbuurt in Rotterdam
gerenoveerde trappen
Aanzicht van de delen van de huizenblokken met trappen en dakopbouw in de Sagenbuurt in Rotterdam na renovatie
nieuwe trappenhuizen

Cruciaal is behoud van het samenhangede, ambachtelijk beeld van metselwerk en beton. Ondanks de buitengevelisoaltie.

Zijaanzicht van een van de gevels in de achtertuin van de huizenblokken in de sagenbuurt in Rotterdam na renovatie
details gevel
Zijaanzicht van een van de huizenblokken in de sagenbuurt in Rotterdam na renovatie met rode deuren en groene details
Zijaanzicht van een van de huizenblokken in de sagenbuurt in Rotterdam na renovatie met rode deuren en groene details
wijkoverzicht
de galerij van een van de huizenblokken in de sagenbuurt in rotterdam na renovatie met rode reling
vernieuwde galerij
Een speeltuin met daarachter auto’s en een vooraanzicht van gerenoveerde huizenblokken in de Sagenbuurt in Rotterdam

Fase 1

Aanzicht van een kopgevel van een van de gerenoveerde huizenblokken in de Sagenbuurt in Rotterdam
kopgevel fase 1
Een groen portiek aan het saladijnpad in de sagenbuurt in rotterdam na de renovatie door vanschagen architecten
portiek fase 1
Een groen portiek aan het turpijnpad in de sagenbuurt in rotterdam na de renovatie door vanschagen architecten
Zijaanzicht van een van de huizenblokken in de sagenbuurt in Rotterdam met bloemen en planten in de tuinen
voortuinen