Staalmanplein

Amsterdam

de gerestaureerde kiosken staan er fier bij. ze vervullen weer hun functie van stedenbouwkundige geleding
de gerestaureerde kiosken
Opdrachtgever
De Alliantie
Aannemer
Logchies
Aantal woningen
236
Jaar opgeleverd
2022
Type ingreep
renovatie

Het Staalmanplein (1957, Keesman en Staal) is een gemeentelijk monument. De renovatie vormt het sluitstuk van de vernieuwing Staalmanpleinbuurt. Dit vroeg om een hoogwaardige renovatie, én om een betere inbedding van het complex in de buurt zelf. Langs de Huizingalaan vormen de gerestaureerde kiosken weer de karakteristieke stedenbouwkundige geleding. Elders in het complex werden doorbraken gemaakt, gevels geopend, kleine onderdoorgangen vergroot. Steeds is aan de poorten programma gekoppeld; woningentrees, portiektoegangen, etalages. Het accoya-hout komt terug in de luifel van de kiosken.
Via de vergrootte poort loopt een route vanaf Staalmanpark tot AVL-ziekenhuis. Hieraan liggen park, plein en oude ketelhuis: nu het nieuwe wijkkantoor van De Alliantie. Het ontwerp voor de nieuwe openbare ruimte en groen is gemaakt door de gemeente, in nauw overleg met buurtbewoners.

Het complex is gedifferentieerd. Naast portiekwoningen in een variatie van grootte, eigendomsvorm en huurstelling is er het Staalmanplein met kiosken, winkels en horeca. Clusters van kleinere woningen worden gehuurd door cliënten van Ypsilon, die ook een eigen huiskamer beheert.
Tijdens de renovatie groeide de duurzaamheidsambitie. De inzet van stadsverwarming en PV werd uitgebreid met circulariteit (alle nieuwe keukens zijn bijvoorbeeld circulair). Bovendien werd de pergola langs de centrale route samengesteld uit de tijdelijke staalconstructie die nodig was om de poort te realiseren.

vergrootte poort zorgt voor verbinding
de vergrootte poort aan het Staalmanplein
de poort Staalmanplein superwest restauratie vernieuwing circulariteit
de poort aan het Staalmanplein, bestaande situatie
de kiosken bestaande situatie verloederd restauratie superwest
de kiosken, bestaande situatie
huizingalaan gerestaureerde kiosken karakteristieke stedenbouwkundige geleding
de kiosken na restauratie

We hebben doorbraken gemaakt, gevels geopend, kleine onderdoorgangen vergroot.

Vergrootte poort doorbraken circulariteit vernieuwing stedebouw
om de poort te vergroten werden enkele woningen gesloopt, het constructiestaal werd hergebruikt
Het constructiestaal gebruikt bij het vergroten van de poort is hergebruikt voor de pergola stedebouw
de nieuwe pergola langs de centrale route is samengesteld uit de tijdelijke staalconstructie die nodig was om de poort te realiseren
een entree in de poort bevorderd de levendigheid van de omgeving stedenbouw
entree in de poort voor een levendiger beeld
de vergrootte poort aan het Staalmanplein transformeert de plek van een nauwe onderdoorgang naar een ruime, veilige en prettige verblijfsruimte, zowel s'avonds als overdag
de poort als aangename verblijfsruimte
de nieuwe vergrootte poort s'avonds veilig
de nieuwe vergrootte poort