Seneca

Seneca

Amsterdam

vooraanzicht van een deel van de senecaflat in amsterdam na renovatie met bruine en witte details met geparkeerde auto's en een persoon ervoor op de parkeerplaats
nieuwe situatie

Benutting van alle hoeken en gaten maakt businesscase haalbaar

Sloop en nieuwbouw van de Senecaflat had het sluitstuk moeten zijn van de vernieuwing van het Confuciusplein in Amsterdam-Geuzenveld. Gelukkig is het niet zo ver gekomen, want het gebouw van architect Bodon bood te veel kwaliteiten om te slopen. Het Holland Housing Fund (HHF) heeft het gebouw gekocht van woningcorporatie Stadgenoot en heeft de sociale huurwoningen omgezet in middeldure huurwoningen. Vanschagen Architecten heeft vanaf het prilst begin het plan hiervoor ontwikkeld en uitgewerkt. Ten eerste hebben we de achteruitbouw van de bedrijfsruimten omgezet in woningen. Dit genereert inkomsten, maar belangrijker: een tweede voorkant van het gebouw aan de Senecastraat. Ten tweede hebben we de eerste verdieping van de bedrijfsruimten ook omgezet in woningen. De bedrijfsruimten aan de pleinzijde op de begane grond zijn gehandhaafd en in uitstraling sterk verbeterd. De prominente positie van het gebouw aan het plein maakte dit net zo wenselijk als mogelijk. Ten derde hebben we de bergingen op de zesde laag omzet in woningen. In de plint is voldoende bergruimte. Tenslotte hebben we de inrichting en installaties van de bestaande woningen vernieuwd en zijn de gevelkozijnen zijn vernieuwd.

De oude brille van het gebouw aan het Confuciusplein is met al deze raak gekozen ingrepen weer hersteld. De metamorfose van de voormalige achterkant in de tweede voorkant aan de Senecastraat is verbluffend.

oude foto van de oude staat van de senecaflat in amsterdam met bewoners ervoor op de stoep met in met midden drie kleine jongetjes die naar boven kijken
oude situatie
aanzicht van de bestaande situatie van de senecaflat in amsterdam voor de renovatie met rode plantenbakken en een kind op de parkeerplaats
bestaande situatie
schuine aanzicht van de linkerkant van de gerenoveerde senecaflat in amsterdam met auto's op de parkeerplaats en bewoners
vooraanzicht van een deel van de senecaflat in amsterdam na renovatie met bruine en witte details met geparkeerde auto's en een persoon ervoor op de parkeerplaats
schteraanzicht van de senecaflat in amsterdam met een close up van de entree tot een van de woningen met tuin met daarboven mensen op de galerij
schuine aanzicht van de linkerkant van de gerenoveerde senecaflat in amsterdam met bewoners

Benutting van alle hoeken en gaten maakt businesscase haalbaar.

aanzicht op de vernieuwde entree van de senecaflat in amsterdam met de naam seneca groot boven de ingang en postvakken
nieuwe entree
aanzicht van het plein waar de senecaflat in amsterdam aan ligt met geparkeerde auto's en buurtbewoners