Schuilenburg

Amersfoort

Amersfoort

Foto van de schuilenburg in amersfoort na de renovatie door vanschagen architecten met een fietser ervoor op het fietspad
nieuwe situatie
Opdrachtgever
Alliantie Eenvallei
Aannemer
Coen Hagedoorn Bouw bv
Oplevering
2008

Amersfoort is een gewilde provinciestad in Nederland. Toch zijn verbeteringen in de flats van de jaren ’60 noodzakelijk om ze aantrekkelijk te houden voor de huidige en toekomstige bewoners.
In Schuilenburg hebben ruim 160 portiek- en galerijflats een flinke impuls gekregen. Het programma van de relatief ruime portiek- en galerijwoningen blijft gehandhaafd. De essentie van de aanpak is dat ze de betaalbaarheid van de woningen niet onder druk zet, maar dat ze veel effect heeft. De belangrijkste ingreep is het van voor naar achter doorbreken van de portiek- en galerijentrees. Dit kan door het opheffen van de garageboxen in de portiekflats en het realiseren van een uitbouw bij de galerijflat.
Twee vliegen worden in één klap geslagen en daarmee de complexen stevig op hun plek verankerd:

  • Het realiseren van tweezijdig ontsloten entrees met een rechtstreekse verbinding met de groene buitenruimte, wat aanleiding is om daar een speelplek voor kinderen te maken;
  • Opheffen van de lange donkere middengangen en het maken van goede doorzichten door de goed verlichte entrees heen, wat het veiligheidsgevoel versterkt.

Naast deze interventies bestaat de ingreep uit een verbetering van isolatie (gevel, dak en vloer), installaties, verbetering van de inbouw van de woningen, vervanging van kozijnen, balkon- en galerijhekken, het realiseren van een gelijkvloerse entree van de galerijwoningen en het plaatsen van zonnecollectoren. Al deze zaken zijn met een gerichte ingreep in de gevel (hekwerken en isolatie) en de entrees tot een logisch en aansprekend beeld aaneengesmeed. Het project laat zien dat met relatief bescheiden ingrepen een groot effect bereikt kan worden.

Foto van de bestaande situatie van de schuilenburg in amersfoort met close up van het portiek en de ingang.
bestaande situatie
Foto van de nieuwe situatie van de schuilenburg flat in amersfoort met close op van de ingang.
nieuwe situatie
Foto van de nieuwe situatie van de schuilenburg flat in amersfoort met een beeld van de hele flat
Foto van de nieuwe situatie van de schuilenburg flat in amersfoort met een beeld van de flat vanaf de parkeerplaats en een close up van de entree en de bergingen.
Foto van de nieuwe entreehal van de schuilenburg flat in amersfoort
entreehal

Goede koppeling van entrees met de woonomgeving is een leitmotiv in deze buurtvernieuwing

Foto van de zijkant van de schuilenburg in amersfoort na de renovatie met nieuwe gele details in de ramen.
Foto van de nieuwe situatie van de schuilenburg flat in amersfoort met een beeld van de flat vanaf de parkeerplaats en een close up van de entree en de bergingen.
Foto van de nieuwe situatie van de schuilenburg flat in amersfoort met een beeld van de hele flat vanaf de parkeerplaats
vanaf de parkeerplaats