Schilderskwartier

Woerden

Woerden

Zijaanzicht met uitstekende balkons van een van de gebouwen van de nieuwbouw in het schilderskwartier in woerden met gele en groene details
nieuwe situatie
Opdrachtgever
Groenwest
Aannemer
Martens aannemersbedrijf
Aantal nieuwe woningen
88 appartementen en 22 eengezinswoningen
Type ingreep
Sloop/nieuwbouw

Door vervanging van complex 1055 ontstaat er ruimte voor een nieuw stedenbouwkundig concept. Ruimte voor betere verbindingen, voor verheldering van de stedenbouw en voor een nieuw, gedifferentieerd en goed op elkaar aansluitend programma in een groene woonomgeving.

De winkelwoningen aan de Rubensstraat worden vervangen voor eengezinswoningen. Zo sluiten we aan op de oude lintbebouwing. De beneden bovenwoningen tussen de Jan Steenstraat en Jan van Goyenstraat worden vervangen voor appartementen in een gesloten verkaveling. Er is gekozen om de kavellengte evenwijdig aan het Pius gebouw aanzienlijk in te korten om zodoende een brede parkzone te kunnen realiseren. De rooilijn van de langsgevel van de gymzaal wordt overgenomen in de rooilijn van nieuwe bebouwing. Zo wordt de Rubensstraat een bredere, formele laan. Het voormalige beeld van de lange straten wijzigt in evenwichtige, compacte tussenpleinen tussen de laan en de parkzone.

De nieuwe verkaveling is dusdanig dat de bestaande bomen, zowel in het openbaar gebied als in de binnenhoven gehandhaafd kunnen blijven. Zo hoeft er niet jarenlang gewacht te worden op een daadwerkelijke groene buurt.

In totaal komen er voor de 108 gesloopte 110 woningen terug in zeer uiteenlopende typen. Dat is 102%, een voor een herstructureringsplan  hoog herbouwpercentage. De woningdifferentiatie in de wijk wordt sterk bevorderd. Er worden uiteenlopende doelgroepen bediend: grote gezinswoningen in de koop, en ruime appartementen voor senioren, ook in de sociale huursector.

Zijaanzicht met uitstekende balkons van een van de gebouwen van de nieuwbouw in het schilderskwartier in woerden met gele en groene details
Zijaanzicht met uitstekende balkons van een van de gebouwen van de nieuwbouw in het schilderskwartier in woerden met gele en groene details
aanzicht met uitstekende balkons van een van de gebouwen van de nieuwbouw in het schilderskwartier in woerden met gele en groene details
aanzicht aan de groenzone

Voor de 108 gesloopte woningen komen er 110 terug, maar wel 150% groter en met meer buitenruimte: verdichten en verparken in optima forma!

Zijaanzicht met uitstekende balkons van een van de gebouwen van de nieuwbouw in het schilderskwartier in woerden
betonnen hekwerken
Aanzicht van de zijgevel balkons van een van de gebouwen van de nieuwbouw in het schilderskwartier in woerden met glazen wand in blauw, groen en geel
details glaswerk
Aanzicht van de binnenplaats van een van de gebouwen van de nieuwbouw in het schilderskwartier in woerden met gele, groene en blauwe glazen wand
fragment binnentuin
Aanzicht van de binnenplaats van een van de gebouwen van de nieuwbouw in het schilderskwartier in woerden begroeid en bewoond
Aanzicht van de binnenplaats van een van de gebouwen van de nieuwbouw in het schilderskwartier in woerden met gele, groene en blauwe glazen wand
Zijaanzicht met uitstekende balkons van een van de gebouwen van de nieuwbouw in het schilderskwartier in woerden en mensen die spelen
wonen aan het groen
Zijaanzicht met uitstekende balkons van een van de gebouwen van de nieuwbouw in het schilderskwartier in woerden met gele en groene details
Galerij van een van de gebouwen van de nieuwbouw in het schilderskwartier in woerden met gele en groene details
Zijaanzicht met uitstekende balkons van een van de gebouwen van de nieuwbouw in het schilderskwartier in woerden met gele en groene details
woningen aan de rand
ontwerpschets van het vernieuwde schilderskwartier en de omgeving in woerden