Prinsenflats

Rijswijk

Rijswijk

de nieuwe entreehal van de prinsenflat in rijsiwijk verlicht bij avond
nieuwe entreehal
Opdrachtgever
Vidomes, Rijswijk
Aantal nieuwe woningen
506
Oplevering
2003
Type ingreep
Renovatie

Met gerichte ingrepen in woning en gebouw hebben de Prinsenflats aan de rand van Rijswijk weer de oude kwaliteit terug. Met een reorganisatie van de bergingen, verplaatsing en vergroting van de entree en een vervanging van de hekwerken en verbetering van de gevels zijn juist de kwetsbare onderdelen van de grootschalige hoogbouw aangepakt.

De aansluiting met de omgeving is verbeterd, de sociale veiligheid is vergroot, de verschijningsvorm is weer zodanig dat eigenaar en bewoners trots op hun gebouw kunnen zijn. Tezamen met enkele verbeteringen in de woningen (installaties, inrichting) is er een hoogwaardig woningaanbod ontstaan, dat ook zeer geschikt is voor ouderen. Het uiteindelijke resultaat kon worden gerealiseerd dankzij een intensieve en respectvolle samenwerking van inititatief tot en met uitvoering tussen opdrachtgever (Vidomes), aannemer (Ballast Nedam), bewoners en Van Schagen architekten.

Eenmalige uitgave in 2003: ‘Respect’, ter ere van de oplevering van de Prinsenflats door oa. Vidomes, Ballast Nedam, Van Schagen architekten

aanzicht van een van de prinsenflats in rijswijk in de oude situatie met sneeuw en auto's op de voorgrond
oude situatie
aanzicht van een van de prinsenflats in rijswijk in de bestaande situatie voor de renovatie met een tramhalte en lijn op de voorgrond
bestaande situatie
aanzicht van een van de prinsenflats in rijswijk in de nieuwe situatie na de renovatie met begroeiing en een tramlijn op de voorgrond
nieuwe situatie
aanzicht van een van de prinsenflats na de renovatie met zwarte panelen op de kopgevel
nieuwe situatie
een vrouw met een rode jurk aan de deur op een galerij van een van de prinsenflats in rijswijk
opgehoogde galerij met nieuwe hekken

Renovatie als volwaardige ontwerp- en bouwopgave…met respect voor bewoners, gebouw en vakmanschap.

een jongetje op een fiets rijdend in de verglaasde berggang van de gerenoveerde prinsenflat in rijswijk
verglaasde gemeenschappelijke bergingsgang
een man bij een garage deur met zijn auto aan de plint van een van de prinsenflats na renovatie in rijsiwjk
zijaanzicht van de balkons aan de tuinzijde van de prinsenflat in rijswijk met glazen balkons
vooraanzicht van de balkons aan de straatzijde van de prinsenflat in rijswijk met glazen balkons
kopgevel met zwarte panelen van een van de prinsenflats in rijswijk na de renovatie met ervoor een rode auto
aanzicht van de binnenkant van de vernieuwde entree van een van de prinsenflats in rijswijk in de avond
interieur nieuwe entreehal
de nieuwe entreehal van de prinsenflat in rijsiwijk verlicht bij avond
nieuwe entreehal
aanzicht van een deel van een van de prinsenflats met glazen balkons en zwarte panelen op de kopgevel en een man beneden op de grond wandelend
seniorenwoningen