Latherusbuurt

Amsterdam

Amsterdam

foto van een deel van de latherusbuurt gerenoveerd met groene deuren en oranje bakstenen
nieuwe situatie
Opdrachtgever
Ymere Ontwikkeling, Amsterdam
Aannemer
BK Bouw, Amsterdam
Aantal nieuwe woningen
303 (62 beneden- bovenwoningen, 167 eengezinswoningen door samenvoeging en 74 casco eengezinswoningen)
Oplevering
2008
Type ingreep
Woningverbetering, samenvoeging

De latherusbuurt is een populair woonbuurtje in Amsterdam-Noord uit begin jaren ’30 en is één van de laatste tuindorpen die in Noord zijn gebouwd. Na 70 jaar zijn de nodige investeringen per woning bij een mutatie echter zo hoog dat Ymere het niet langer verantwoord acht daarmee door te gaan zonder visie op de toekomst van de buurt. Een mix van ingrepen blijkt het best tegemoet te komen aan de gewenste toekomst van de Latherusbuurt. Waarbij de essentie van de aanpak een collectieve restauratieve ingreep van de buitenkant is, die gescheiden uitgevoerd wordt van een individuele vergaande modernisering van de binnenkant. Door deze twee processen te scheiden kon een zorgvuldige sociale begeleiding door Ymere worden opgezet worden zonder tijdsdruk van de uitvoering. Verschillende ingrepen zijn ontwikkeld; de plattegronden van de boven- en benedenwoningen worden gemoderniseerd, de dakverdieping in combinatie met een nieuwe dakkapel wordt bij een bovenwoning gevoegd, de woningen worden samengevoegd tot eengezinswoningen (voor de grotere huishoudens en voor mensen met een hoger inkomen worden in zowel de sociale als de markthuur) en de bestaande kleine eengezinswoningen worden als cascowoning verkocht.

aanzic0ht kopgevel van een huizenblok in de latherusbuurt in amsterdam voor de renovatie met begroeiing naast het huis en een geparkeerde auto ervoor
bestaande situatie
zijaanzicht van een paar woningen in de latherusbuurt met blauwe deuren in de bestaande situatie voor de renovatie
foto van een deel van de latherusbuurt gerenoveerd met groene deuren en oranje bakstenen
nieuwe situatie
foto van een deel van de latherusbuurt gerenoveerd met groene deuren en oranje bakstenen
zijaanzicht
foto van een deel van de latherusbuurt gerenoveerd met groene deuren en oranje bakstenen

De essentie van de aanpak is een collectieve restauratieve ingreep van de buitenkant.

foto van een deel van de latherusbuurt gerenoveerd met groene deuren en oranje bakstenen
kopgevel
foto van een deel van de latherusbuurt gerenoveerd met groene deuren en oranje bakstenen
deuren nieuwe situatie
foto van een deel van de achterkant van de woningen in de latherusbuurt gerenoveerd met oranje bakstenen
nieuwe balkons
buurtaanzicht van de woningen in de Latherusbuurt in de Nieuwe situatie na renovatie in amsterdam met geparkeerde auto's langs de stoep en rechts een afdak met een fiets eronder
straataanzicht