Kantine Walhalla

Rotterdam

Rotterdam

De gerenoveerde groene kantine Walhalla op Katendrecht in Rotterdam.
de gerenoveerde kantine
Opdrachtgever
Stichting Volkskracht Historische Monumenten en Theater Walhalla
Aannemer
Dura Vermeer Heyma
Installatie-advies
Blaay en v.d. Bogaart
Akoestisch-advies
DGMR
Kostendeskundige
Ree en Vermeulen
Constructeur
Bouwkundig adviesburo Baas B.V.
Fotografie
Joop Reijngoud e.a.

Op initiatief van Theater Walhalla, heeft in 2014 Stichting Volkskracht Historische Monumenten de in 1950 gebouwde Steinwegkantine aangekocht van de Gemeente Rotterdam – Stadsontwikkeling.
Theater Walhalla heeft vanaf 2008 furore gemaakt met het vestzak-theatertje aan het Deliplein – Sumatraweg, en vanwege dit succes was er behoefte aan een tweede, en grotere theaterzaal.
Daarnaast is er op de begane grond van de kantine ‘FC Walhalla’ gevestigd, dat fungeert als café, foyer, en ontmoetingsruimte voor de hele buurt. Onder andere door middel van een ruim terras aan de zijde van de Rijnhaven en de Veerlaan, is de kantine een belangrijke verbinding geworden tussen Rijnhaven en het achterliggende Deliplein.
De Steinwegkantine is gebouwd tijdens de renovatie van de naastgeleden Fenixloodsen 1 en 2 net na de oorlog. In het gebouw was op de 1e verdieping een grote zaal voor de havenarbeiders om te kunnen lunchen, op de begane grond waren wascvoorzieningen en toiletten voor de arbeiders om zich om te kleden en te wassen.
Volkskracht zet zich in voor het behoud van historische monumenten en gebouwen, die een maatschappelijke bijdrage kunnen leven aan de stad en de samenleving. De Steinwegkantine past met de huisvesting van de tweede zaal van theater Walhalla perfect in dit kader.
De Steinwegkantine is op hoog niveau gerenoveerd. Hoog niveau betekende in deze; tegen het restauratieve aan. Doelstelling was in te zetten op hoogwaardige en duurzame materialen, in combinatie met nieuwe energetische installaties.
Programmatisch zat de uitdaging in meerdere onderdelen; zo moet de (relatief kleine) kantine nu een vrij grote bezettingsgraad van mensen aan kunnen, en mogen de verschillende functies als de theaterzaal op de 1e verdieping en de horeca voorziening op de begane grond elkaar niet in de weg zitten. Ze moesten elkaar versterken maar tevens goed onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. Architectonisch kan de kantine weer een pareltje van de wederopbouw-architectuur worden genoemd. Reeds aanwezige kwaliteiten en kenmerken van de architectuur van Gemeentewerken Rotterdam zijn weer in ere hersteld.

Kijk ook:

Deliplein

Theater Walhalla

Fenixloods II

aanzicht van de steinwegloods in de jaren 50 op katendrecht met auto's op de weg ervoor
situatie jaren 50
aanzicht van de steinwegkantine op katendrecht in de jaren 70 met geparkeerde auto's ervoor
situatie jaren 70
aanzicht van de kopgevel van de steinwegkantine in zijn bestaande situatie voor de renovatie op katendrecht rotterdam
bestaande situatie
aanzicht van de kopgevel van de steinwegkantine in zijn nieuwe situatie na de renovatie op katendrecht rotterdam met een voetganger
nieuwe situatie
aanbeeld van op de achtergrond de kopgevel van de steinwegkantine en daarvoor een terras met mesnen die praten en lopen
detail van de kopgevel van de steinwegkantine met het logo van kantine walhalla op de glazen ramen
zijaanzicht van de steinwegkantine met focus op de knalgroene kozijnen om de ramen van de loods op katendrecht
aanzicht van de kopgevel van de steinwegkantine in zijn nieuwe situatie na de renovatie op katendrecht rotterdam met logo
zijaanzicht van de steinwegkantine met focus op de knalgroene kozijnen om de ramen van de loods op katendrecht met openstaande ramen

Kantine op Katendrecht: weer een pareltje van de wederopbouw-architectuur.

zijaanzicht van de steinwegloods met knalgroene kozijnen en ernaast een terras met mensen in de zon