J.F. Kennedylaan e.o.

Doetinchem

Kennedylaan na renovatie en nieuwbouw
Opdrachtgever
Sité Wonen, Doetinchem
Aannemer
Veluwezoom Verkerk
Programma
28 woningen Themansstraat, verduurzaming/groot onderhoud

44 woningen Weustenstraat, verduurzaming/groot onderhoud

14 woningen Nieuweweg, renovatie

12 woningen Kennedylaan, nieuwbouw

De renovatie van Paul Krugerlaan was het startpunt voor verdere vernieuwing van de wooncomplexen van Sité Wonen, gelegen aan de Kennedylaan, Weustenstraat, Themansstraat en Nieuweweg. Instrumenten: groot onderhoud, verduurzaming, renovatie, nieuwbouw. Zo werden verschillende doelgroepen bediend: zittende bewoners, kleine huishoudens, gezinnen, senioren.
De nieuwbouw aan de J.F. Kennedylaan onderscheidt zich door het gevraagde programma te mixen: de rijen eengezinswoningen worden beëindigd door levensloopbestendige woningen. Zo wonen senioren en gezinnen door elkaar, als voorheen. Bovendien kunnen met dit specifieke programma de hoeken stedenbouwkundig goed worden vormgegeven. Zo ontstaat er een mooie overgang naar de de naastgelegen gerenoveerde bebouwing en blijft de samenhang bewaart. De levensloopbestendige woning heeft het gehele programma op de begane grond, maar de broodnodige speelruimte in een extra kamer onder de kap.
De gezinswoningen zijn met een beukmaat van 6 meter lekker breed: het maakt wonen aan de straat en keuken aan de tuin mogelijk! Ouderwetse kwaliteit in nieuwbouw.

nieuweweg oude situatie
nieuweweg na renovatie
overzicht renovatie, grootonderhoud, nieuwbouw (foto: veluwezoom verkerk)
oude situatie kennedylaan
kennedylaan, nieuwe seniorenwoning op hoek
weustenstraat oude situatie
weustenstraat na verduurzaming