De Horsten

Amersfoort

Amersfoort

vooraangezicht van het woongebouw de horsten in Amersfoort na renovatie met buurtbewoners op de fiets en lopend
nieuwe situatie
Opdrachtgever
de Alliantie
Aantal nieuwe/gerenoveerde woningen
30 nw en 380 renov app
Aantal woningen met gevelrenovatie
380
Aantal bedrijfsruimtes
8
Bouw
2012-2019
Type ingreep
Herindeling van bergingen en begane grondverdieping, plattegrondaanpassing galerijappartementen, nieuwe hoofdentrees en gecombineerd met toevoegen van 5 nieuwbouwwoningen per gebouwhaak op de koppen van bestaande blokken, gevelrenovatie, herindelen parkeervelden en herinrichten van groene binnengebieden (G84)

In 2005 won ons bureau een architectenselectie met als inzet: HNR van de Amersfoortse Horstenflats. De 6 haakvormige, galerij-ontsloten flats (eind vijftiger jaren), grenzen twee-aan-twee aan het ongerepte waterwingebied. De ruime, lift-ontsloten 4kmr appartementen vormen een onmisbare aanvulling (betaalbaarheid, doelgroepen) op de overtallig aanwezige portiekcomplexen. De flathaken (4 en 6 hoog) hebben open buitenhoeken en gesloten plinten met bergingen en garageboxen. De helft van de hoofdentrees zijn niet zichtbaar vanaf de buurtontsluiting(Trekvogelweg). Tussen 2006 en 2010 steekt een hinderlijke, frisse ontwikkelaarswind de kop op. Talrijke sloop-nieuwbouw studies passeren de revue. Defintieve sloop dreigt voor alle 6 flats.
De economische crisis bederft de pret van de tabula rasa ‘denkers’. Alle ruwweg 380 appartementen ontlopen de sloophamer en 30 nieuwbouwappartementen (6×5) zien het licht.
De 6 buitenhoeken van de flathaken worden ingevuld met nieuwe appartementen (5 per haak). De renovatie zal in bewoonde toestand worden verricht. Er komt een bouwteam (voor het gehele traject) met een aannemer, installatieadviseur, constructeur, kostendeskundige, architect en opdrachtgever.
Het concept van de aanpak bestaat uit:
-plinten voorzien van betreedbare/afsluitbare, transparante ruimten tbv bergingclusters en buurtvoorzieningen,
-entreeuitbreiding en – verbetering (alle blokentrees zijn nu zichtbaar en representatief) tbv de 5 nieuwe – en bestaande lift-ontsloten appartementen.
-isoleren van gevels, woningen worden drempellozer, deels individueel verketeld, deels voorzien van met biomassa (houtsnippers) gestookte collectieve verwarming. En er komt MV.
-hechte visuele en functionele verbinding tussen de blokplinten en de buitenruimten (parkeren en speelgroen).
In 2018 wordt de laatste vd zes flats gerenoveerd en de laatste buitenhoek met 5 nieuwbouwappartementen ingevuld. Nu nog (nu 2020) de herinrichting van het parkeren door de gemeente….

schuin aangezicht van de plint van de gerenoveerde de horsten in amersfoort met ene voetganger en een scooter op de stoep
aangezicht van de speeltuin op een grasveld voor de gerenoveerde de horsten in amersfoort met spelende kinderen met een schommel en fiets
vooraangezicht van het woongebouw de horsten in Amersfoort na renovatie met buurtbewoners lopend op de stoep en links vuilnisbakken

Een belangrijke succesfactor is een klein en hecht team van mensen geweest dat over zijn eigen grenzen heen kon denken.

de verlichte flat de horsten na renovatie in de avond met fietsen voor het gebouw en een persoon voor de verlichte nieuwe entree
in de avond
situatie tekening