Het Oostblok

Delft

Delft

aanzicht met de kpogevel van een van de woningen na renovatie in het oostblok in delft met geparkeerde auto's langs de stoep
nieuwe situatie
Opdrachtgever
Woonbron
Aantal gerenoveerde woningen
144 portieketagewoningen
Specifieke procesonderdelen
Transformatie van twee garageboxen tot ketelhuis tbv blokverwarming
Opgeleverd
2000/2005
Type ingreep
Volledige transformatie van een drietal bouwblokken

De portiekwoningen in het Heilige Land aan de rijksweg A13 stonden op de nominatie gesloopt te worden en te worden vervangen voor een grootschalig nieuwbouwblok omwille van de noodzakelijk geachte uitbreiding van het verzorgingscomplex Die Delfgaauwse Weije en de daarbij horende geluidseisen. Door interventie van bewoners is dit plan omgebogen tot een aanpak waar alle partijen optimaal bediend werden. Dit plan met als motto “verdichten en verparken” heeft uiteindelijk geleid tot een duurzaam ontwikkelde buurt met een goede mix van bestaande en nieuwe woningen, huur en koop in een op innovatieve wijze getransformeerde woonomgeving. Zowel het groot onderhoud als de toegevoegde nieuwbouw op de koppen van de portiekblokken maken onderdeel uit van dit vernieuwingsplan. Aan de noordzijde van het bouwblok in open verkaveling zijn twee maal drie gezinswoningen gerealiseerd en aan de zuidzijde 15 ruime liftontsloten driekamerappartementen. De portiekflats aan de Van Lodesteijnstraat, Hendrick de Keyserweg en het Oostblok, zelf zijn gerenoveerd. Intern zijn de woningen voorzien van nieuwe installaties. Het aanzien van de blokken is opgeknapt door een totale make-over door de toepassing van sterk uitkragende nieuwe dakvlakken, buitengevelisolatie in combinatie met gemetselde penanten gedragen op een betonnen plint met houten kozijnen, nieuwe balkonhekken en open gewerkte trappenhuizen. Deze ingreep laat het vernieuwde en het nieuwe samensmelten in een nieuw complex in een vernieuwde woonomgeving.

Kijk ook: Die Delfgaauwse Weije

aanzicht van het oostblok in delft in de bestaande situatie nog voor de renovatie met een fietser op de stoep en auto's in de straat
bestaande situatie
aanzicht van het oostblok een gebouw in delft na renovatie met witte gevel en bruine bakstenen
nieuwe situatie
close up van een gevel met balkons en rode bakstenen en witte muren
voorgevel
aanzicht op de galerij die neiuwbouw en gerenoveerde blokken van het oostblok in delft met elkaar verbinden
verbinding tussen renovatie en nieuwbouw
aanzicht van de nieuwbouw in het oostblok in delft met daarachter de gerenoveerde bestaande woningen en ervoor in de straat auto's
nieuwbouw
aanzicht van de tijdelijke kopgevel van de gerenoveerde oostblok in delft met daarvoor een grote boom
gerenoveerde situatie
aanzicht van de kopgevel van de gerenoveerde oostblok in delft aangebouwde nieuwbouw
nieuwbouw aan de renovatie

Totale conversie en zorgvuldige aansluiting van nieuwbouw.

aanzicht op een glazen trappenhuis tussen de nieuwbouw en de gerenoveerde situatie van het oostblok in delft
glazen trappenhuis
aanzicht van de kopgevel van de gerenoveerde oostblok in delft aangebouwde nieuwbouw
combinatie van renovatie en nieuwbouw