Ganskuijl

Amersfoort

Amersfoort

Foto van de gerenoveerde wijk de ganskuil in amersfoort.
de Weinberg: zicht op nieuwe entreezijde portiek blokken
Opdrachtgever
deAlliantie Eenvallei
Aannemer
Rutgesvernieuwt
Constructeur
buro Baas
Bouwfysica
Nieman
Nieuwbouw en Stedenbouw
Bureau Roeleveld&Sikkes
Bouwdirectie
deAlliantie Eenvallei

De Ganskuijlbuurt moet verbeterd; Openbare ruimte is versleten, woningaanbod te eenzijdig. In 2007 startten we met renoveren van het noordelijke deel (Gasthuislaan; fase 1). Royale dakoverstekken en transparante entrees vallen op na ingreep. Langs de zuidrand (Ganskuijl/fase 2) wil deAlliantie nieuwbouwen en renoveren. Vanschagen Architecten doet renovatie. Het openbaar groen, wordt weer buurpark. Parkeren gaat naar buurtranden. Nieuwbouw en bestaand hangen samen.

Renovatie
De ambachtelijke blokken aan Den Wijnbergh, (“baksteen-beton huwelijk”), worden gerenoveerd. Een betonnen wenteltrap (portiek) ligt in het blok-hart (alzijdige blokoriëntatie).
De woonstraat verplaatst naar de voormalige achterkant. De portiekblokken krijgen 2 voorgevels. Energiemaatregelen (van F/G naar B) worden (muv dak) aan de binnenzijde verwerkt. Het oorspronkelijke beeld wordt ook hier versterkt door de dakoverstekken en transparante entrees.
Een simpele plattegrondaanpassing (bewonerskeuze) leidt tot toename van de woningdifferentiatie (3k of 4k).

Portiekentrees worden alzijdig en transparant. De brutalistische, wenteltrap wordt van buitenaf zichtbaar. Deze ‘plint-reset’ versterkt de aansluiting tussen woonblok en openbaar groen.

De begane grond woningen krijgen privéterrassen Die liggen als ‘dienbladen’ in het groen. De openbare ruimte transformeert tot ‘drager’ van het woongebied.

Samenvattend
Zes portiekblokjes zijn gesloopt en vervangen door passende, grondgebonden, nieuwbouw. De overige blokken zijn zorgvuldig gerenoveerd. Het Ganskuijl buurtje bewijst over voldoende architectonische- en stedenbouwkundige veerkracht te beschikken om deze ingrepen op te nemen.
Amersfoort is een fijnzinnige stadsreparatie rijker. Een sociale – en architectonische aanwinst!

zijaanzicht van een van de gerenoveerde gebouwen in de ganskuijl in amersfoort met veel begroeiing in de omgeving en fietsen voor de entree
ongedraaide entrees 'achter' wordt 'voor'
Foto van de gerenoveerde wijk de ganskuil in amersfoort met veel groen tussen de gebouwen
samenhang bestaand - nieuw
Foto van de gerenoveerde wijk de ganskuil in amersfoort met veel groen tussen de gebouwen en een buurtbewoonster lopend over een voetpad
Ganskuijl als woonparkje, met nieuwe- en bestaande blokjes als decor

Vernieuwing Ganskuijl, geen contrast maar versmelting

vooraanzicht van een van de gerenoveerde woninggebouwen in de wijk de ganskuijl in amersfoort met yperende witte geruite geperforeerde hekken als balkons
nieuwe voorzijde met transparante entrees
Foto van de gerenoveerde wijk de ganskuil in amersfoort met veel groen tussen de gebouwen en mensen zittend op een bankje bij de speeltuin in het midden
doorzicht over groene midden zone Ganskuijl