Dudokhaken

Amsterdam

Amsterdam

foto van de gerenoveerde dudokhaken aan de hof kant met gras en bomen ervoor
nieuwe situatie
Opdrachtgever
Stadgenoot, Amsterdam
Ontwikkeling
Delta Forte, Amsterdam
Uitvoering
Van Ieperen Groep, IJsselstein
Aantal woningen per fase
52 woningen huur, 61 woningen koop.
Per fase 17 dakwoningen, 16 samenvoegingen, 16 Wibo’s, 4 Miva’s.
Oorspronkelijk telt één haak 52 woningen (28 portiek, 24 galerij)

In de Dudokhaken wordt een nieuw, gedifferentieerd  en hoogwaardig woonprogramma gerealiseerd op zo´n manier dat de buurt als eenheid bewaard blijft en bestaande structuren en kwaliteiten niet worden aangetast.

Na oplevering is er ruimte voor gezinnen, starters op de huurders- en de kopersmarkt, senioren (WIBO) en rolstoelwoningen. De buurt wordt verdicht met 27 woningen (ca. 10%). Door dit programma als daklaag toe te voegen op de plek van de oude droogzolders is voorkomen dat de verdichting ten kosten zou gaan van de groene hoven – één van de belangrijke karakteristieken en kwaliteiten van de buurt. De transformatie wordt gecombineerd met het toepassen van milieubesparende maatregelelen zoals de aanleg van stadsverwarming.
In de architectonische staat bewaren van de eenheid van de buurt centraal. De aanpak van de blokken is uniform, ondanks het verschil in programma achter de gevels. Het enige verschil tussen koop- en huur zijn de balkons. Bij de huurwoningen is het balkon vergroot.
De zolderraampjes zijn een terugkerend element in de buurt en komen ook voor in de hoogbouw aan het Lambertus Zijlplein. Ze zijn benut als borstwering waarachter de nieuwe dakwoningen schemeren. In de zes hoeken van het complex springt de vernieuwing naar buiten. De glazen lifthal bedient alle galerij- en dakwoningen in het blok.

De transformatie van de zes haken wordt in drie fasen uitgevoerd. Per fase wordt steeds een haak met huur- en één met koopwoningen opgeleverd. De eerste fase van het project wordt begin december 2009 afgerond. Fase 2 en 3 staan gepland voor 2010.

Winnaar van de Geurt Brinkgreve Bokaal 2010

foto van de nog niet gerenoveerde dudokhaken in geuzenveld in amsterdam
oude situatie
foto van de gerenoveerde dudokhaken in geuzenveld in amsterdam
nieuwe situatie
foto van een fragment van de gerenoveerde dudokhaken met de vernieuwde rode balkons na de renovatie in geuzenveld in amsterdam
nieuwe verdiepte balkons

De aanpak van de blokken is uniform, ondanks het verschil in programma achter de gevels.

binnenplaats van de dudokhaken na de renovatie blokken gekoppeld door een hekkenkunstwerk
de binnenplaats
binnenplaats van de dudokhaken na de renovatie blokken gekoppeld door een hekkenkunstwerk
ontwerpschets van het overzicht van de dudokhaken in amsterdam na de renovatie
buurtoverzicht
ontwerpschets van de lift in de hoek van de dudokhaken in amsterdam
nieuwe lift
schets van de dakopbouw van de dudokhakn in amsterdam
dakopbouw
foto in de avond van de vernieuwde dudokhaken in geuzenveld amsterdam
dudokhaken in de avond