De Ruijterstraat

Dinteloord

Dinteloord

Foto van de gerenoveerde de ruijterstraat in dinteloord
nieuwe situatie
Opdrachtgever
WSD (Woningstichting Dinteloord), inmiddels na fusie in mei 2016: Woonkwartier
Aannemer
Zwaluwebouw
Aantal woningen
10 gezinswoningen de Ruyterstraat Dinteloord
Type ingreep
Nieuwe geïsoleerde buitengevels en dak, aanpassen badkamer/keuken/toilet en installaties

In Dinteloord, tussen de begraafplaats en enkele sportvelden, aan de ‘de Ruijterstraat’,  liggen twee maal vijf grondgebonden huurwoningen die door de wbv worden gerenoveerd voor de huidige bewoners. Door te renoveren moeten de woningen weer zeker 25-30 jaar meegaan.

Bij het formuleren van de passende ontwerpmiddelen moet je je realiseren dat de huidige 2 blokken omringd worden door nog heel veer meer blokken van het zelfde type. Dat heeft ooit gezorgd voor samenhang in de buurt. Door bij de keuze van de ontwerpmiddelen dicht bij de oorspronkelijke architectonische gedachtegang te blijven, zal die samenhang blijven bestaan.

Interessant bij deze twee blokjes is, dat het leest als 1 blok van 10 woningen wat halverwege door midden is gedeeld en uit elkaar is geschoven om een doorgang naar het achtergebied mogelijk te maken. De uitwerking van uiterste kopgevels links en rechts (eindgevels/boekensteunen) ten opzichte van de flankerende kopgevels bij de doorgang bevestigen dat.
Door in de metselvlakken de woningentrees op elkaar te betrekken met (luifel en gevelstuc  als verbindend materiaal) ontstaat een nieuwe meer voorname entree-eenheid.  Deze koppeling heeft als dramatisch neveneffect dat het, bij de doorgang naar het achtergebied, lijkt alsof de beide blokken uit elkaar worden getrokken terwijl ze bij elkaar horen.  Het verbindende materiaal tussen de voordeuren kan op twee manieren worden uitgewerkt: als tegels of als metselwerkpatroon. Deze keuze is aan de bewoners.
Ook de gevels worden geïsoleerd en de kozijnen vervangen. Op de bestaande metselwerkgevel wordt nieuwe isolatie aangebracht. De neggediepte van 7 cm aan de buitenzijde blijft, de nieuw te plaatsen kozijnen schuiven daardoor 15 cm naar buiten (=isolatiepakket). Dat levert in de woning diepe vensterbanken/erkers op. De woning is niet alleen dieper maar ervaart ook dieper (2×15 cm). Om het gewicht van de nieuwe gevel beperkt te houden (kosten fundering en aansluitdetails) worden de gevels afgewerkt met minerale metselstrips.

Foto van de schutting van de de ruijterstraat voor de renovatie in dinteloord.
bestaande situatie
foto van de huizenblokken in de bestaande situatie voor de renovatie met daartussen een steeg aan de ruijterstraat in dinteloord
Foto van de zijgevel van de de ruijterstraat in dinteloord voor de renovatie.
foto van de gerenoveerde huizenblokken met daartussen een steeg de ruijterstraat in dinteloord
kopgevel van een huizenblok in dinteloord met grijze bakstenen die aangebracht zijn met de renovatie
Foto van de schutting van de de ruijterstraat na de renovatie in dinteloord.
nieuwe situatie
foto van de gerenoveerde huizenblokken met daartussen een steeg de ruijterstraat in dinteloord
Foto van een gerenoveerd huis aan de ruijterstraat in dinteloord.