De Rechercheur

Hilversum

Hilversum

foto van de gerenoveerde rechercheur een gebouw in Hilversum
nieuwe situatie
Opdrachtgever
De Alliantie

De Rechercheur, een voormalige politiebureau  in hartje Hilversum, is ontworpen onder het toeziend ook van architect Marinus Dudok. Van het oorspronkelijk U-vormige ontwerp is 1 vleugel uitgevoerd. Het gebouw zelf, en haar hechte stedenbouwkundige samenhang met de aangrenzende bebouwing is bijzonder en waardevol. In 1979 is het kantoorgebouw omgebouwd tot galerij-ontsloten appartementen. Daardoor is de Zuidgevel niet meer oorspronkelijk, De overige gevels  zijn dat wel.

Eigenaar de Alliantie wilde het complex aanpassen van 21 onzelfstandige naar 18 zelfstandige eenheden. Bij de renovatie zullen deze cultuurhistorische waarden een belangrijk uitgangspunt vormen voor het renovatie-ontwerp.

De energieprestatie zal verhoogd worden van F/G naar B.

Vooral de begane grond van het gebouw zal flink worden veranderd. De binnengang wordt toegevoegd aan de woningen. Alle begane grondwoningen krijgen een eigen toegang en buitenruimte.

De aansluiting tussen het gebouw en de omgeving  wordt na renovatie minder bepaald door parkeren en meer door de bedrijvigheid van de plintbewoners (privéterrassen en woningtoegangen).

In overleg met de gemeente is een alternatieve parkeerindeling voor de woonomgeving ontworpen om zodoende de woonplint zelf vrij te spelen van auto’s.

Het project is in de loop van 2016 opgeleverd.

het gebouw de rechercheur in hilversum in bestaande situatie voor de renovatie met graffiti op de muur
bestaande situatie galerij
het gebouw de rechercheur in hilversum in bestaande situatie voor de renovatie met groen begroeide muren
bestaande situatie
aanzicht van het gebouw de rechercheur in zijn bestaande situatie voor de renovatie in Hilversum
aanzicht betsaande situatie
foto van de gerenoveerde balkons van het gebouw de rechercheur in hilversum
balkons
foto van het gerenoverde trappenhuis met rode trapleuning van het gebouw de rechercheur in hilversum
trappenhuis
foto van de gerenoveerde rechercheur een gebouw in Hilversum met een man voor de ingang met rode accenten
foto van de gevel van het gebouw de rechercheur in hilversum
intact gehouden gevel

De kantoortransformatie voorziet in een veelgevraagd woonprogramma van kleine, betaalbare woningen.

foto van een rond afgerond plafond met een dakraam indie is in het gebouw de rechercheur in hilversum
dakraam in een van de woningen
foto van de gerenoveerde balkons van het gebouw de rechercheur in hilversum met uitzicht op de stad
foto van de gerenoveerde balkons van het gebouw de rechercheur in hilversum met uitzicht op de parkeerplaats
foto van de galerij en parkeerplaats van het gebouw de rechercheur in hilversum met lopende mensen
aanzicht galerij